TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (6)
Cilt: 43  Sayı: 6 - Eylül 2015
EDITÖRYAL YORUM
1.
Depresyon sistemik bir hastalıktır
Depression is a systemic disease
Mukaddes Ayşın Noyan
PMID: 26363741  doi: 10.5543/tkda.2015.30346  Sayfalar 503 - 504
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kronik kalp yetersizliği olan hastalarda majör depresyon: Sessiz serebral enfarktüs bu hasta popülasyonunda majör depresyona yol açar mı?
Major depressive disorder in chronic heart failure patients: Does silent cerebral infarction cause major depressive disorder in this patient population?
Güliz Kozdağ, İrem Yaluğ, Nagihan İnan, Gökhan Ertaş, Macit Selekler, Hüseyin Kutlu, Ayşe Kutlu, Ender Emre, Metin Çetin, Dilek Ural
PMID: 26363742  doi: 10.5543/tkda.2015.77753  Sayfalar 505 - 512

3.
Femoral yol ile yapılan kalp kateterizasyonu veya perkütan koroner girişimler sonrası gelişen iyatrojenik femoral psödoanevrizma komplikasyonunun belirteçleri
Determinants of iatrogenic femoral pseudoaneurysm after cardiac catheterization or percutaneous coronary intervention via the femoral artery
Fatih Erol, Sakir Arslan, Isa Oner Yuksel, Cagin Mustafa Ureyen, Serkan Serdar, Sinan Inci, Huseyin Senocak
PMID: 26363743  doi: 10.5543/tkda.2015.30356  Sayfalar 513 - 519

4.
The prognostic value of a prominent Q wave in lead (–)aVR in acute anterior wall myocardial infarction
Leili Pourafkari, Nader D Nader, Navid Heydari, Arezou Tajlil, Samad Ghaffari
PMID: 26363744  doi: 10.5543/tkda.2015.42147  Sayfalar 520 - 528

5.
Hematolojik malignite varlığında transkateter aort kapak yerleştirilmesi
Transcatheter aortic valve implantation in the presence of hematologic malignancies
Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Serdal Baştuğ, Hacı Ahmet Kasapkara, Bilge Duman Karaduman, Abdullah Nabi Aslan, Mehmet Burak Özen, Emine Bilen, Nihal Akar Bayram, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 26363745  doi: 10.5543/tkda.2015.99442  Sayfalar 529 - 535

6.
Kalp kateterizasyonu yapılan çocukların anne ve babalarında depresyon ve anksiyetenin değerlendirilmesi
Evaluation of depression and anxiety in parents of children undergoing cardiac catheterization
Ahmet Üzger, Osman Başpınar, Feridun Bülbül, Sibel Yavuz, Metin Kılınç
PMID: 26363746  doi: 10.5543/tkda.2015.28928  Sayfalar 536 - 541

7.
Düzeltilmiş Fallot tetralojili çocuklarda akciğer ve ventrikül fonksiyonları
Pulmonary and ventricular functions in children with repaired tetralogy of Fallot
Savaş Demirpençe, Barış Güven, Murat Muhtar Yılmazer, Taliha Öner, Önder Doksöz, Rahmi Özdemir, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Timur Meşe, Vedide Tavlı, Demet Can
PMID: 26363747  doi: 10.5543/tkda.2015.52498  Sayfalar 542 - 550

OLGU BILDIRISI
8.
Tanı konulamamış nadir bir koroner anomali: Sağ pulmoner arterden çıkan sirkumfleks arter
A rare coronary anomaly with masked diagnosis: Anomalous left circumflex artery from right pulmonary artery
Doğukan Aktaş, Abdullah Erdem, Nida Çelik, Hacer Kamalı, Turkay Sarıtaş
PMID: 26363748  doi: 10.5543/tkda.2015.94399  Sayfalar 551 - 553

9.
Erken dönem gebelikte protez kapak trombozuna yönelik sıradışı trombolitik tedavi kararı
An unusual thrombolytic therapy decision in prosthetic valve thrombosis during early pregnancy
Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Zehra Erkal, Selçuk Küçükseymen, Şakir Arslan
PMID: 26363749  doi: 10.5543/tkda.2015.68327  Sayfalar 554 - 557

10.
Midazolam kullanımına bağlı akut koroner sendrom: Transüretral prostatektomi sırasında Kounis sendromu
Acute coronary syndrome due to midazolam use: Kounis syndrome during a transurethral prostatectomy
Ahmet Hakan Ateş, Selim Kul
PMID: 26363750  doi: 10.5543/tkda.2015.44567  Sayfalar 558 - 561

11.
Amplatzer Vasküler Plug 2 kullanılarak perkütan transkateter inen aorta vertebral venöz pleksus fistül kapatılması: Olgu sunumu
Percutaneous transcatheter closure of a descending aorta to vertebral venous plexus fistula using an Amplatzer Vascular Plug 2: a case report
Mustafa Orhan Bulut, İlker Kemal Yücel, Şevket Ballı, Ahmet Çelebi
PMID: 26363751  doi: 10.5543/tkda.2015.72317  Sayfalar 562 - 564

12.
Tanısal perikardiyosentez sırasında gelişen sağ ventrikül ponksiyonunun ameliyatsız tedavisi
Non-surgical treatment of a right ventricle puncture during diagnostic pericardiocentesis
Ekrem Güler, Gamze Babur Güler, Gültekin G Demir, Filiz Kızılırmak
PMID: 26363752  doi: 10.5543/tkda.2015.49060  Sayfalar 565 - 567

13.
Her iki ventrikülde süngerimsi miyokart saptanan hastada triküspit anülüs kaynaklı ventrikül aritmisinin kateter ablasyon ile tedavisi: Olgu sunumu
Catheter ablation of ventricular arrhythmia originating in the tricuspid annulus in a patient with biventricular noncompaction: a case report
Ahmet Taha Alper, Barış Güngör, Ahmet Ilker Tekkeşin, Ceyhan Türkkan
PMID: 26363753  doi: 10.5543/tkda.2015.80921  Sayfalar 568 - 571

NASIL YAPALIM?
14.
How to perform an endomyocardial biopsy?
Carsten Tschöpe, Behrouz Kherad, Heinz-peter Schultheiss, Carsten Tschöpe, Carsten Tschöpe
PMID: 26363754  doi: 10.5543/tkda.2015.91298  Sayfalar 572 - 575
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Gerbode tip ventriküler septal defekt ve ileri mitral yetersizlikli mitral ön kapak yarığı olan bir olgu
A case of Gerbode-type ventricular septal defect and mitral anterior valve cleft with severe regurgitation
Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Hakan Süygün, Engin Bozkurt
PMID: 26363755  doi: 10.5543/tkda.2015.88894  Sayfa 576
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Kan kisti ve atriyal septal defekt birlikteliği: Nadir bir ilişki
Concomitant presence of blood cyst and atrial septal defect: A rare association
Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Ali Rıza Akyüz, Tayyar Gökdeniz
PMID: 26363756  doi: 10.5543/tkda.2015.46805  Sayfa 577
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Beklenmedik bir senkop nedeni: Mitral kapak miksoması
An unusual cause of syncope: Mitral valve myxoma
Mehmet Yaman, Hasan Öztürk, Ugur Arslan
PMID: 26363757  doi: 10.5543/tkda.2015.86727  Sayfa 578
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Ortak atriyum: Ender görülen bir doğuştan kalp anomalisi
Common atrium: A rare congenital heart anomaly
Selami Demirelli, Serdar Fırtına, Emrah Ermiş, Sinan Inci
PMID: 26363758  doi: 10.5543/tkda.2015.93027  Sayfa 579
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
One sinus, three arteries: An unexpected coronary anomaly
Alejandro Quijada Fumero, Luis Álvarez Acosta, Raquel Pimienta González, Marcos Farrais Villalba, Marcos Rodríguez Esteban
PMID: 26363759  doi: 10.5543/tkda.2015.94831  Sayfa 580
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
20.
Where are we standing in occupational cardiology?
Uğur Nadir Karakulak
PMID: 26363760  doi: 10.5543/tkda.2015.10270  Sayfa 581
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Letters to the editor: An elderly patient with atresia of the left main stem
İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü
PMID: 26363761  doi: 10.5543/tkda.2015.87262  Sayfa 582
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Author's reply
Mustafa Topuz, Yücel Çölkesen, Mehmet Coşgun, Murat Çaylı
PMID: 26363762  Sayfalar 582 - 583
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Is balloon sizing still necessary in the era of real-time 3D transesophageal echocardiography?
Uğur Canpolat
PMID: 26363763  doi: 10.5543/tkda.2015.77670  Sayfalar 583 - 584

24.
Does occupation refer to an advantage or obstacle before transradial cardiac catheterization?
Uğur Canpolat
PMID: 26363764  doi: 10.5543/tkda.2015.15685  Sayfalar 584 - 585

25.
Left ventricular hypertrabeculation/noncompaction in hyperoxaluria
Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-mahjoub
PMID: 26363765  doi: 10.5543/tkda.2015.55156  Sayfalar 585 - 586
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Author's reply
Nurcan Arat, Murat Akyıldız, Gürkan Tellioğlu, Yaman Tokat
PMID: 26363766  Sayfalar 586 - 587
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
27.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications

Sayfa 588
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale