Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme

Kararlı koroner arter hastalığı: Epidemiyoloji ve güncel tedavi kılavuzlarının yaklaşımı

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı S1-S7
DOI: 10.5543/tkda.2016.47127
Okunma: 513 İndirilme: 102 Online Yayın Tarihi: 24 Eylül 2021
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488