ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 52 (3)
Cilt: 52  Sayı: 3 - Nisan 2024
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye’de Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastaların Etnik Gruplara Göre Anjiyografik Özellikleri ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparative Analysis of Angiographic Parameters and Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Diverse Populations in Türkiye
Mehmet Rasih Sonsöz, İlyas Çetin, Cemal Ozanalp, Şevval Kılıç, Göksenin Cansu Özdoğan, Gamze Acar, Gamze Gençol Akçay, Yelda Saltan Özateş, Yeliz Güler, Ahmet Güler
PMID: 38573097  doi: 10.5543/tkda.2024.94024  Sayfalar 159 - 166

2.
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyohepatik Sendrom ve Mortalite İlişkisi
The Relationship between the Presence of Cardiohepatic Syndrome and Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
Mustafa Azmi Sungur, Aylin Sungur, Aycan Esen Zencirci
PMID: 37905537  doi: 10.5543/tkda.2023.25477  Sayfalar 167 - 173

3.
Türkiye’de Koroner Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastane İçi Mortalite (MORCOR-TURK) Çalışmasında Hasta Temel Karakteristikleri ve Öngördürücüleri
Baseline Characteristics of a Patient Cohort and Predictors of In-hospital MORtality in CORonary Care Units (MORCOR-TURK) Trial in Türkiye
Ahmet Seyda Yılmaz, Fatih Kahraman, İbrahim Ersoy, Gökay Taylan, Emin Erdem Kaya, Ertan Aydın, Muammer Karakayalı, Muhammet Mürsel Öğütveren, Aybike Gül Taşdelen, Ömer Kümet, Murat Gül, Serdar Gökhan Nurkoç, Şeyhmus Atan, Mehmet Özgeyik, Oğuz Kılıç, Aslıhan Merve Toprak, Mehmet Özbek, Ömer Kertmen, Özgen Şafak, Gurbet Özge Mert, Mevlüt Demir, Yunus Emre Yavuz, Şaban Keleşoğlu, Melisa Uçar, İsmail Barkın Işık, Can Ramazan Öncel, Muhammed Erkam Cengil, Uğur Küçük, Ferhat Dindaş, Meltem Altınsoy, Fatih Akkaya
PMID: 38573092  doi: 10.5543/tkda.2023.67505  Sayfalar 175 - 181

4.
Özbek Popülasyonunda Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Hipertansiyon ile İlişkisi
Association of the Single Nucleotide Polymorphisms in the Renin-Angiotensin-Aldosterone System with Hypertension in the Uzbek Population
Darya Zakirova, Guzal Abdullaeva, Zaringiz Mashkurova, Sevara Bekmetova, Elina Aguryanova, Fozilakhon Omonova, Alisher Abdullaev
PMID: 38573093  doi: 10.5543/tkda.2023.67866  Sayfalar 182 - 188

5.
Pediatrik Multisistem İnflamatuvar Sendrom Kohortunun Uzun Dönemli Ekokardiyografik İzlemi
Longitudinal Echocardiographic Follow-Up of a Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome Cohort
Jaikumar Govindaswamy Ramamoorthy, Anantharaj Avinash, Pediredla Karunakar, Chinmay Parale, Ramanathan Velayutham, Suresh Kumar Sukumaran, Sridhar Balaguru, Narayanan Parameswaran, Mugunthan M., Rahul Dhodapkar, Debdatta Basu, Raja Selvaraj, Santhosh Satheesh, Niranjan Biswal
PMID: 38573091  doi: 10.5543/tkda.2023.60940  Sayfalar 189 - 198

6.
Türkiye’deki Kardiyoloji Uzmanlarının İstihdam Tercihleri: Ayrık Seçim Deneyi Modellemesi
Employment Preferences of Cardiologists in Türkiye: A Discrete Choice Experiment
İdris Buğra Çerik, Emin Koyun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Ferhat Dindaş, Özlem Coşkun
PMID: 38573088  doi: 10.5543/tkda.2023.09255  Sayfalar 199 - 207

OLGU BILDIRISI
7.
Koroner Arter Tıkalı Lezyonlarının Teşhisinde Tutarsızlık: BT ile Elde Edilen Fraksiyonel Akış Rezervi (FFRCT) ile İnvaziv Koroner Anjiyografi
Discrepancy in Diagnosing Coronary Artery Occluded Lesion: CT-Derived Fractional Flow Reserve (FFRCT) Versus Invasive Coronary Angiography
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey
PMID: 38573090  doi: 10.5543/tkda.2023.29035  Sayfalar 208 - 212

8.
Ciddi Mitral Darlığı ve Yetersizliğine Neden Olan İntimal Sarkomun Multimodalite Görüntülemesi
Multimodality Imaging of Intimal Sarcoma Causing Both Severe Mitral Stenosis and Mitral Regurgitation
Duygu İnan, Ayşe İrem Demirtola, Funda Özlem Karabulut, Sevil Tuğrul Yavuz, Nur Büyükpınarbaşılı, Mehmet Yanartaş, Alev Kılıçgedik
PMID: 38573094  doi: 10.5543/tkda.2023.76062  Sayfalar 213 - 216

9.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Telmisartan Kaynaklı Miyotoksisite
Telmisartan-Induced Myotoxicity in Patients with Essential Hypertension
Süleyman Cihan Kara, Uğur Canpolat
doi: 10.5543/tkda.2023.22893  Sayfalar 217 - 219

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Cerrahi Olarak Onarılan Atriyal Septal Defektli İki Hastada Rastlantısal Koroner Sinüs Agenezisi Tespiti
Incidental Detection of Coronary Sinus Agenesis in Two Patients with Surgically Repaired Atrial Septal Defect
Çiğdem Deniz, Uğur Canpolat
PMID: 38573096  doi: 10.5543/tkda.2023.80348  Sayfalar 220 - 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Yanlışlıkla Arteriyel Ponksiyon Sonrası Boyun Tabanında Palpe Edilebilir Bir Tril: Karotis-Juguler Fistülün Başarılı Yönetimi
A Palpable Thrill at the Base of the Neck After Inadvertent Arterial Puncture: Successful Management of a Carotid-Jugular Fistula
Büşra Güvendi Şengör, Cemalettin Yılmaz, Regayip Zehir
PMID: 38573095  doi: 10.5543/tkda.2023.77528  Sayfalar 222 - 223
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRDEN
12.
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
News and Comments from Cardiology
Ertan Ural
PMID: 38573098  Sayfa 224
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi