Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme

Ranolazin’in antianginal etki mekanizması

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı S8-S12
DOI: 10.5543/tkda.2016.72626
Okunma: 765 İndirilme: 79 Online Yayın Tarihi: 24 Eylül 2021

Ranolazin kronik stabil koroner arter hastalarında anginanın tedavisinde endike olan bir ilaçtır. Bir “metabolik modülatör” olarak doğmuş olan ilaç, bugün itibariyle bir “geç sodyum akım blokeri” olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda ranolazinin antianginal etki mekanizması irdelenmeye çalışılmıştır

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488