Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Derleme

Optimal Farmakolojik Tedaviye Dirençli Kronik Ciddi Konjesyonu Bulunan İleri Evre Kalp Yetersizliğinde Periton Diyalizi

1.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

2.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 217-224
DOI: 10.5543/tkda.2022.21157
Okunma: 732 İndirilme: 213 Online Yayın Tarihi: 12 Nisan 2022

Dirençli konjesyon ileri evre kalp yetersizliğinde yaşam kalitesinde kötüleşme, fonksiyonel kapasitede bozulma ve sık hastane yatışları ile seyreden yönetimi zor bir klinik tablodur. Optimal farmakolojik tedavi birinci basamak tedaviyi oluşturur. Ancak diüretik direnci, kronik böbrek hastalığı gibi durumlar ve ilaçların ilaç dozlarının yükseltilmesindeki engeller konjesyonun kontrol altına alınmasını zorlaştırır. Bu olguların bir kısmında kısa veya uzun dönem ultrafiltrasyon amacıyla, hemodiyaliz veya periton diyalizi gerekli olur. Yavaş ve uzun süreli ultrafiltrasyona imkân vermesi, rezidüel renal fonksiyonların daha iyi korunması, evde uygulanabilmesi ve işlem sırasında hastanın daha mobil olabilmesi nedeniyle periton diyalizi hastalar için daha konforlu bir tedavi seçeneğidir. Bu derlemede optimal farmakolojik tedaviye dirençli kronik ciddi konjesyonu bulunan ileri evre kalp yetersizliği olgularında alternatif bir tedavi olarak evde periton diyalizi/ ultrafiltrasyon uygulamaları ele alınmıştır.

Cite this article as: Murat S, Özkurt S, Çavuşoğlu Y. Optimal farmakolojik tedaviye dirençli kronik ciddi konjesyonu bulunan İleri evre kalp yetersizliğinde periton diyalizi. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(3):217-224.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488