Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Editöryal Yorum - Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji

2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu

1.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana - Türkiye

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: 9-14
DOI: 10.5543/tkda.2015.71059
Okunma: 706 İndirilme: 123 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021
Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488