Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme

Ranolazinin klinik etkinliği

1.

Department of Cardiology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı S13-S18
DOI: 10.5543/tkda.2016.84827
Okunma: 516 İndirilme: 101 Online Yayın Tarihi: 24 Eylül 2021

Günümüzde var olan medikal ve girişimsel tedavi yöntemlerine rağmen iskemi halen önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Geç hücre içine sodyum akımının bloke edilmesi, iskemi tedavisinde yeni bir hedefi olarak ortaya çıkmıştır ve bu amaçla geliştirilen ilaçlardan en önemlisi ranolazindir. Anti-anginal etkisini kalp hızını ve kan basıncını etkilemeden geç sodyum kanallarını etkileyerek gösteren ranolozinin konvansiyonel tedaviye ek olarak kullanımı etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği olarak önerilmektedir. Bu yazıda ranolazinin etkinliğinin araştırıldığı klinik çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.

ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488