Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ostium primum defekt ile multiperfore atriyal septum [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 514-514

Ostium primum defekt ile multiperfore atriyal septum

Bekir Calapkorur, Fatih Koc, Mehmet Gungor Kaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt

Ostium primum defect with multi-perforated atrial septum

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bekir Calapkorur, Fatih Koc, Mehmet Gungor Kaya. Ostium primum defect with multi-perforated atrial septum. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 514-514

Sorumlu Yazar: Fatih Koc, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale