Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Topikal kapsaisin yamasına bağlı gelişen koroner vazospazm ve akut miyokart enfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 497-500

Topikal kapsaisin yamasına bağlı gelişen koroner vazospazm ve akut miyokart enfarktüsü

Adnan Burak Akçay1, Türkay Özcan2, Sabri Seyis2, Armağan Acele2
1Department of Cardiology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Hatay
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Kapsaisin, yararlı birçok etkisi olduğu gösterilen acı kırmızıbiberin aktif bileşenidir. Günümüzde topikal ağrıkesici olarak kullanılmaktadır. İlaç kullanımı ile ilişkili miyokart enfarktüsü sık görülen bir durum değildir ve olguların çoğunda altta yatan mekanizma koroner vazospazm ileilişkilidir. Bu yazıda, bel ağrısını dindirmek için topikal kapsaisin yaması kullandığı sırada koroner vazospazm ve sonrasında akut miyokart enfarktüsü (AME) geçiren 29 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Göğüs ağrısı başladıktan bir saat sonra başvuran hastanın elektrokardiyogramında, II, III, ve aVF derivasyonlarında inferiyor duvar enfarktüsü ile uyumlu ST-segment yükselmesi izlendi. Ekokardiyografik incelemede inferiyor hipokinezi görüldü. Acil koroner anjiyografide hastanın sağ ve sol koroner arterleri normal bulundu. Hastada koroner arter hastalığı için hiçbir risk faktörü, yakın zamanda yaşanmış duygusal veya fiziksel sıkıntı veya herhangi bir yasak madde alımı gibi bir durum olmadığından, vazospazm ve sonrasındaki AME, altı gündür kullanmakta olduğu kapsaisin yamasına bağlandı. Uygun tedaviye başlanması ve yamanın çıkarılması sonrasında, hastada bir aylık takip süresi içinde herhangi bir anjina atağı veya iskemik epizot görülmedi. Sunulan olgu, topikal kapsaisin yamasına bağlı olarak AME geliştiği bildirilen ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Kapsaisin/yan etki, koroner vazospazm/kimyasal yolla oluşan, miyokart enfarktüsü /kimyasal yolla oluşan.

Coronary vasospasm and acute myocardial infarction induced by a topical capsaicin patch

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Burak Akçay, Türkay Özcan, Sabri Seyis, Armağan Acele. Coronary vasospasm and acute myocardial infarction induced by a topical capsaicin patch. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 497-500

Sorumlu Yazar: Adnan Burak Akçay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale