Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11 | DOI: 10.5543/tkda.2015.73780

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

Leyla Elif Sade
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: xxxx

Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Leyla Elif Sade. Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014). Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Leyla Elif Sade, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale