Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol atriumda top şeklinde saplı dev trombüs. [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 514-514

Sol atriumda top şeklinde saplı dev trombüs.

Damirbek Osmonov, Gündüz Durmuş, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş
Dr.siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi,kardiyoloji Bölümü,istanbul

Anahtar Kelimeler: trombüs

A huge ball shaped pedunculated thrombus in the left atrium.

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Damirbek Osmonov, Gündüz Durmuş, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş. A huge ball shaped pedunculated thrombus in the left atrium.. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 514-514

Sorumlu Yazar: Damirbek Osmonov, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale