Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Konjenital İzole Apikal Ventrikül Septum Defektleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 16-18

Konjenital İzole Apikal Ventrikül Septum Defektleri

Semra ATALAY1, Ayten İMAMOĞLU1, Levent DİLEK1, Nahide ALTUĞ1, Halil GÜMÜŞ1
A.Ü. Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Apikal trabeküler septumda yerleşen VSD'lerin tanısı güç olup, spontan kapanma oranı iyi bilinmemektedir. Ankara Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümünde 1992-1995 yılları arasında, renkli Doppler ekokardiyografi ile 20 hastada ventrikler septumun apikal kısmında tek, küçük bir defekt saptandı. Olguların yaşları bir gün ile 13 yaş arasında idi. EKG ve telekardiyogramları normal olan tüm hastalar asemptomatikti. 12 hastada apeks veya apekse yakın bölgede kısa sistolik veya pansistolik üfürüm duyuldu. Tüm hastalarda dar ve küçük renkli jet akımı moderatör bandın distalinde, apikal bölgede görüldü. Bu defektleri görüntülemek zordur, ve spesifik transduser argulasyonları gerekmektedir. 3 ay 3.5 yıl arasında izlenen 15 olgunun beşinde (% 33.3) spontan kapanma gözlendi. Bilgilerimize göre, bu izole apikal müsküler VSD'li en geniş seridir. Tecrübemize göre, küçük apikal VSD'nin saptanmasında renkli Doppler görüntüleme çok hassas bir metoddur. Sonuç olarak apikal VSD'lerin spontan kapanma oranının az, fakat prognozlarının mükemmel olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: izole apikal trabeküler VSD, renkli Doppler ekokardiyografi, spontan kapanma sıklığı.

Congenital Isolated Apical Ventricular Septal Defects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semra ATALAY, Ayten İMAMOĞLU, Levent DİLEK, Nahide ALTUĞ, Halil GÜMÜŞ. Congenital Isolated Apical Ventricular Septal Defects. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 16-18
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale