Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş bir hastada akciğerin hayalet tümörü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 512-512

Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş bir hastada akciğerin hayalet tümörü

Cengiz Çeliker, Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Işıl Uzunhasan
Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Abd

Anahtar Kelimeler: diastolic disfonksiyon, hayalet tumor.

Phantom tumor of the lung in a patient with preserved left ventricular systolic function

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengiz Çeliker, Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Işıl Uzunhasan. Phantom tumor of the lung in a patient with preserved left ventricular systolic function. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 512-512

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale