Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Normal Çocuklarda Pulmoner Arter ve İnen Aorta Çapının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 31-35

Normal Çocuklarda Pulmoner Arter ve İnen Aorta Çapının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Gülhis BATMAZ1, Ayşe SARIOĞLU1, İrfan Levent SALTIK1, Gül S.SAYLAM1, Ümit Bilge SAMANLI1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Normal sağlıklı 226 çocukta, pulmoner arter (PA) çapları, inen aort genişliği ve McGoon oranı ekokardiyografik olarak araştırılmıştır. PA çapları suprasternal kesitten, inen aorta çapı subkostal kesitten ve 2 - boyutlu EKO ile ölçülmüştür. Bulunan PA çaplarının yaşla ve vücut yüzey alanıyla ilişkisi incelenmiştir. PA ve inen aorta çapının en iyi vücut yüzey alanı ile logaritmik bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle siyanozlu konjenital kalp hastalıklarında, normalden sapma derecesini belirlemek için sunduğumuz normal PA çapları ve McGoon oranına ait nomogramların bir referans noktası teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner arter çapları, çocuk, ekokardiyografi.

Echocardiographic Evaluation of Pulmonary Artery and Descending Aorta dimensions in Healthy Children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İrfan Levent SALTIK, Gül S.SAYLAM, Ümit Bilge SAMANLI. Echocardiographic Evaluation of Pulmonary Artery and Descending Aorta dimensions in Healthy Children. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 31-35
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale