Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Zorlu atriyal fibrilasyon olgularında non-vitamin K antagonisti oral antikoagülan kullanımına güncel klinik yaklaşımlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(3): 289-303 | DOI: 10.5543/tkda.2020.16359

Zorlu atriyal fibrilasyon olgularında non-vitamin K antagonisti oral antikoagülan kullanımına güncel klinik yaklaşımlar

Uğur Önsel Türk1, Rezzan Deniz Acar2, Taylan Akgün2, Volkan Emren3, Selçuk Kanat4, Emir Karacağlar5, Alper Kepez6, Şeref Kul7, Erdem Özel8, Evrim Şimşek9, Selcen Yakar Tülüce3, Kamil Tülüce10, A. John Camm11
1Kardiyoritm Kalp Sağlığı Merkezi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Katip Çelebi Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
4Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Bursa, Türkiye
5Ankara Başkent Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
6Maramara, Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
7Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
8Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
9Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
10Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
11Londra St George Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Londra, Birleşik Krallık

AMAÇ
Non-Vitamin K antagonisti oral antikoagülanların (NOAK) geliştirilmesi ve yaygın klinik kullanıma girmesi ile Atriyal fibrilasyonda (AF) inmeden korunmanın ufku değişmiştir. Her ne kadar dört NOAK, büyük çaplı Faz 3 klinik denemeler ile düzenleyici otoritelerden alarak pazar erişim sürecini tamamlasa da Faz 3 denemelerin eksternal validasyonuna ilişkin geleneksel zorluklar günlük pratikte klinisyenleri zorlu olgu ve klinik senaryolar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Günlük pratiklerinde klinisyenler, sıklıkla söz konusu Faz 3 denemelerde yeterince temsil edilmemiş ve yeterli kanıtın bulunmadığı hasta grupları ile yüz yüze kalmaktadır. Bu yazıda, pivot NOAK denemelerinde yeterince temsil edilmeyen ancak günlük pratikte sıklıkla karşılaşılan AF olgularının yönetimi ile ilgili olarak, günlük pratikte bu AF olgularının takip ve tedavisini sürdüren 12 kardiyoloji akademisyeninin katıldığı toplantı raporu sunulmaktadır.

YÖNTEMLER
Zorlu AF olgularının yönetim stratejilerini tartışmak için bir danışma kurulu paneli toplanmıştır. Mevcut makale bu toplantıdaki olgu sunumları ve tartışmaların özeti olarak derlenmiştir.

SONUÇ
Kardiyologların bu uzman fikir birliği, rutin uygulamalarından olgu örnekleri kullanarak, önemli çalışmalarda yeterince temsil edilmeyen zorlu olguların yönetim stratejilerini tanımlamayı amaçlamıştır. Güçlü kanıtlar eksik olmakla birlikte, faz çalışmaların alt grup analizleri, bu hastaların yönetimini hakkında kısmen bilgi vermektedir. Bununla birlikte alt grup analizlerinin hipotez kanıtlayıcı değil hipotez oluşturucu doğası unutulmamalı, ihtiyaç duyulan kanıtların elde edilmesine yönelik uygun tasarlanmış deneme/çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreç, klinisyenlerin NOAK’ları yalnızca klinik deneyimlerine dayanarak “off label” kullanmasının da önüne geçecektir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, non-vitamin K antagonisti oral antikoagülanlar; gerçek yaşam

Current clinician perspective on non-vitamin K antagonist oral anticoagulant use in challenging clinical cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Önsel Türk, Rezzan Deniz Acar, Taylan Akgün, Volkan Emren, Selçuk Kanat, Emir Karacağlar, Alper Kepez, Şeref Kul, Erdem Özel, Evrim Şimşek, Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, A. John Camm. Current clinician perspective on non-vitamin K antagonist oral anticoagulant use in challenging clinical cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(3): 289-303

Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale