Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 519-519

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli


Comment on cardiology publications

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Comment on cardiology publications. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 519-519

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale