Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ ventriküle açılan, yırtılmış sağ sinüs Valsalva anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 513-513

Sağ ventriküle açılan, yırtılmış sağ sinüs Valsalva anevrizması

Anıl Avcı1, Aytekin Aksakal1, Mustafa Güler2, Ali Metin Esen1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Sinus Valsalva anevrizması

Ruptured aneurysm of the right sinus of Valsalva protruding into the right ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Anıl Avcı, Aytekin Aksakal, Mustafa Güler, Ali Metin Esen. Ruptured aneurysm of the right sinus of Valsalva protruding into the right ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 513-513

Sorumlu Yazar: Anıl Avcı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale