TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - Mart 2015
ARAŞTIRMA
1.
Artmış eritrosit dağılım genişliği kararlı koroner arter hastalarında yetersiz koroner kollateral dolaşımı ile ilişkilidir
Increased level of red cell distribution width is associated with poor coronary collateral circulation in patients with stable coronary artery disease
İrfan Şahin, Ahmet Karabulut, Adnan Kaya, Barış Güngör, Ilhan Ilker Avcı, Ertugrul Okuyan, Mehmet Mustafa Can, Serhat Sığırcı, Burak Ayça, Mustafa Hakan Dinckal
PMID: 25782116  doi: 10.5543/tkda.2015.24819  Sayfalar 123 - 130

2.
Akut dekompanse kalp yetersizliği bulunan hastalarda kan ghrelin ve fekal elastaz düzeyi ile malnütrisyonun değerlendirilmesi
Evaluation of malnutrition with blood ghrelin and fecal elastase levels in acute decompensated heart failure patients
Mustafa Özcan, Güzin Zeren Öztürk, Murat Köse, Samim Emet, Şengül Aydın, Kadem Arslan, Yücel Arman, Vakur Akkaya, Tufan Tükek
PMID: 25782117  doi: 10.5543/tkda.2015.06606  Sayfalar 131 - 137

3.
Romatoid artritli hastalarda tümör nekroz faktör-α’nın infliksimab ile uzun süreli inhibisyonu miyokart deformasyonunu ve buna paralel olarak aort esnekliğini düzeltir
Chronic inhibition of tumor necrosis factor-α with infliximab improves myocardial deformation in parallel with aortic elasticity in rheumatoid arthritis
Birgül Ay, Mustafa Gökhan Vural, Ahmet Göktuğ Ertem, Göksel Çağırcı, Ramazan Akdemir, Tolga Han Efe, Göksal Keskin, Ekrem Yeter
PMID: 25782118  doi: 10.5543/tkda.2015.07337  Sayfalar 138 - 148

4.
Hipertansiyonlu hastalarda fragmente QRS komplekslerinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ile ilişkisi
Association of fragmented QRS complexes on ECG with left ventricular diastolic function in hypertensive patients
Hasan Kadı, Ayşe Kevser Demir, Köksal Ceyhan, İbrahim Halil Damar, Kayıhan Karaman, Çağrı Zorlu
PMID: 25782119  doi: 10.5543/tkda.2015.04495  Sayfalar 149 - 156

5.
Akut dekompanse sistolik kalp yetersizliği olan hastaların risk sınıflamasında hemogram parametrelerinin önemi
The importance of hematologic indices in the risk stratification of patients with acute decompensated systolic heart failure
Nihat Polat, Abdulkadir Yildiz, Mehmet Zihni Bilik, Mesut Aydın, Halit Acet, Hasan Kaya, Muhammet Demir, Mehmet Ali Isik, Sait Alan, Nizamettin Toprak
PMID: 25782120  doi: 10.5543/tkda.2015.76281  Sayfalar 157 - 165

EDITÖRE MEKTUP
6.
Predictors of Survival in Heart Failure
Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 25782121  doi: 10.5543/tkda.2015.03154  Sayfalar 166 - 168

ARAŞTIRMA
7.
Türkiye’de nonvalvüler atriyum fibrilasyonlu hastalarda vitamin K antagonisti ve yeni oral antikoagülan kullanımı uygulamalarını değerlendirmek için epidemiyolojik çalışma - AFTER*-2 çalışması dizaynı
An epidemiological study to evaluate the use of vitamin K antagonists and new oral anticoagulants among non-valvular atrial fibrillation patients in Turkey- AFTER*-2 study design
Faruk Ertas, Hasan Kaya, Abdulkadir Yildiz, Vedat Davutoglu, Abdulkadir Kiris, Lale Dinc, Habibe Kafes, Anil Avci, Bekir Calapkorur, Gokhan Ertas, Mehmet Gul, Nuray Kahraman Ay, Serkan Bulur, Mine Durukan
PMID: 25782122  doi: 10.5543/tkda.2015.35984  Sayfalar 169 - 177

OLGU BILDIRISI
8.
Elektrikli silah uygulaması ardından gelişen akut alt duvar miyokart enfarktüsü: Olgu sunumu ve literatüre bir değerlendirme
Acute inferior myocardial infarction after electrical weapon exposure: case report and review of the literature
Erdal Belen, Fatih Fahri Tipi, Akif Bayyiğit, Ayşen Helvacı
PMID: 25782123  doi: 10.5543/tkda.2015.79328  Sayfalar 178 - 181

9.
İki taraflı femoral ven trombozu olan bir yenidoğanda sürekli kavşak resiprokal taşikardisinin transjuguler yol ile radyofrekans ablasyonu
Transjugular approach for radiofrequency ablation of permanent junctional reciprocal tachycardia in a newborn with bilateral femoral vein thrombosis
Mustafa Gülgün, Tevfik Karagöz, Hakan Hayrettin Aykan, İlker Ertuğrul
PMID: 25782124  doi: 10.5543/tkda.2015.76301  Sayfalar 182 - 184

10.
Kalp pili elektroduna bağlı geç dönem sağ ventrikül delinmesi; on iki yaşında kız hastada görülen nadir bir komplikasyon
Delayed right-ventricular perforation by pacemaker lead; a rare complication in a 12-year-old girl
Hayrettin Hakan Aykan, Alper Akın, İlker Ertuğrul, Tevfik Karagöz
PMID: 25782125  doi: 10.5543/tkda.2015.98372  Sayfalar 185 - 187

11.
Hamile bir hastada ventrikül fibrilasyonuna neden olan Prinzmetal anjina
Ventriculer fibrillation due to Prinzmetal angina in a pregnant patient
Ahmet Gündeş, Ahmet Çelik, İsmail Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı
PMID: 25782126  doi: 10.5543/tkda.2015.88555  Sayfalar 188 - 191

12.
Scimitar sendromlu bir süt çocuğunda intralober pulmoner sekestrasyon arteri ve patent duktus arteriyozusun eş zamanlı kateter yoluyla kapatılması
Simultaneous transcatheter closure of intralobar pulmonary sequestration and patent ductus arteriosus in a patient with infantile Scimitar syndrome
Eyup Aslan, Ibrahim Cansaran Tanidir, Murat Saygi, Sertac Hanedan Onan, Alper Guzeltas
PMID: 25782127  doi: 10.5543/tkda.2015.56958  Sayfalar 192 - 195

13.
Diyabetik olmayan kalp yetersizlikli hastada kalp durması sırasında hipogliseminin tespit edilmesi
Hypoglycemia detected during cardiac arrest of a non-diabetic patient with heart failure
İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Hüseyin Dursun, Mete Yılmaz, Asım Oktay Ergene
PMID: 25782128  doi: 10.5543/tkda.2015.37808  Sayfalar 196 - 198

DERLEME
14.
Siyah Çikolatanın Gizemli Işığı
The Mysterious Light of Dark Chocolate
Tunay Şentürk, Şeyda Günay
PMID: 25782129  doi: 10.5543/tkda.2015.70360  Sayfalar 199 - 207

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Ciddi aort kapak yetersizliğinin nadir bir nedeni: İzole aort kapak prolapsusu
A rare cause of severe aortic valve regurgitation: isolated aortic valve prolapse
Zeki Yüksel Günaydın, Osman Bektaş, Ahmet Karagöz, Ahmet Kaya
PMID: 25782130  doi: 10.5543/tkda.2015.71770  Sayfa 208
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
A ring-shaped image in the right atrium
Kamil Gülşen, Burak Ayça, Cenk Conkbayır
PMID: 25782131  doi: 10.5543/tkda.2015.54006  Sayfa 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

17.
Dev koroner arter anevrizmasının değişik yöntemler ile görüntülenmesi
Multimodality diagnostic imaging of a giant coronary artery aneurysm
Yusuf Karavelioğlu, Macit Kalçık, Emrah Ereren, Mustafa Hakan Zor
PMID: 25782132  doi: 10.5543/tkda.2015.88036  Sayfa 210
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Quantification of a left atrial myxoma by three-dimensional speckle-tracking echocardiography (From the MAGYAR-Path Study)
Attila Nemes, Péter Domsik, Anita Kalapos, Tamás Forster
PMID: 25782133  doi: 10.5543/tkda.2015.47817  Sayfa 211
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Jukstarenal Leriche Syndrome
Juxtarenal Leriche Syndrome
Zeki Yüksel Günaydın, Ali Bekir Kurt, Osman Bektaş, Hüsnü Atmaca
PMID: 25782134  doi: 10.5543/tkda.2015.97383  Sayfa 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
20.
Letter to the Editor
Nauman Khalid, Lovely Chhabra, David H Spodick
PMID: 25782135  doi: 10.5543/tkda.2015.71509  Sayfa 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale