TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 40 (5)
Cilt: 40  Sayı: 5 - Temmuz 2012
EDITÖRDEN
1.
2012 yılı Avrupa Kardiyoloji Derneği kalp yetersizliği kılavuzunun ardından
After the 2012 Guidelines on heart failure of the European Society of Cardiology
Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 23187430  doi: 10.5505/tkda.2012.69585  Sayfalar 397 - 399

ARAŞTIRMA
2.
Psoriasisli hastalarda kalp hızı toparlanma indeksi
Heart rate recovery index in patients with psoriasis
Serkan Bulur, Hakan Turan, Yusuf Aslantaş, Zehra Gürlevik, Mustafa Özşahin, Handan Ankaralı, İsmail Ekinözü, Sabri Onur Çağlar, Hakan Özhan
PMID: 23187431  doi: 10.5505/tkda.2012.68542  Sayfalar 400 - 404

3.
Elektrokardiyografik sağ ventrikül hipertrofisi mitral darlığı olan hastalarda pulmoner hipertansiyonun ciddiyetini belirler
Electrocardiographic right ventricular hypertrophy predicts the severity of pulmonary hypertension in patients with mitral stenosis
Ali Deniz, Mücahit Tüfenk, Esmeray Acartürk
PMID: 23187432  doi: 10.5505/tkda.2012.24306  Sayfalar 405 - 408

4.
Türk erkeklerinde erken repolarizasyon prevalansı: Tek merkezli bir klinik çalışma
The prevalence of early repolarization variant in Turkish male subjects: A clinical single center study
Burak Hünük, Alper Kepez, Okan Erdoğan
PMID: 23187433  doi: 10.5505/tkda.2012.15246  Sayfalar 409 - 413

5.
Türkiye “Stent for Life” projesinde son durum
The present situation in Turkey “Stent for Life” project
Gökhan Ertaş, Ömer Kozan, Muzaffer Değertekin, Ümit Kervan, Mehmet Aksoy, Orhan Koç, Ömer Göktekin
PMID: 23187434  doi: 10.5505/tkda.2012.02488  Sayfalar 414 - 418

6.
Kompanse ve dekompanse kalp yetersizliği olan hastaların sol ventrikül hacim ve işlevlerinin gerçek zamanlı üçboyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of left ventricular volume and functions by real-time three-dimensional echocardiography in patients with compensated and decompensated heart failure
Erdal Aktürk, Ertuğrul Kurtoğlu, Necip Ermiş, Jülide Yağmur, Nusret Açıkgöz, Yasin Karakuş, Hasan Pekdemir, Ramazan Özdemir
PMID: 23187435  doi: 10.5505/tkda.2012.65928  Sayfalar 419 - 426

7.
Akut romatizmal ateşli çocuklarda klinik ve laboratuvar bulguların geriye dönük olarak incelenmesi: Reaktivasyon ve koruyucu tedaviye uyumunun araştırılması
A retrospective investigation of clinical and laboratory findings in children with acute rheumatic fever, reactivation and compliance with prophylaxis
Ayfer Gözü Pirinççioğlu, Ömer Alyan, Murat Kanğın, Mustafa Taşkesen, Mücahit Fidan, Nihat Mermutoğlu, Velat Şen, Mehmet Ali Taş
PMID: 23187436  doi: 10.5505/tkda.2012.87405  Sayfalar 427 - 435

OLGU BILDIRISI
8.
Mitral anülüs kaynaklı idiyopatik ventrikül taşikardisinde radyofrekans kateter ablasyonu
Radiofrequency catheter ablation of idiopathic ventricular tachycardia originating from the mitral annulus
Fethi Kılıcaslan, Ömer Uz, Alptuğ Tokatlı, Zafer Işılak
PMID: 23187437  doi: 10.5505/tkda.2012.36974  Sayfalar 436 - 439

9.
Sirolimus salınımlı stent implantasyonu sonrasında geç dönemde gelişen koroner arter anevrizmasının greft stent ile tedavisi
A late coronary aneurysm after sirolimus stent implantation which was treated with coronary graft stent
Kıvılcım Özden, Cihan Şengül, Hakan Fotbolcu, İsmet Dindar
PMID: 23187438  doi: 10.5505/tkda.2012.76390  Sayfalar 440 - 443

10.
Kor triatriatumun alışılmadık bir varyantı: Kor poliatriatum
A very rare case: Cor polyatriatum, a variant of cor triatriatum
Zafer Işılak, Alptuğ Tokatlı, Ömer Uz, Mehmet Uzun
PMID: 23187439  doi: 10.5505/tkda.2012.82231  Sayfalar 444 - 446

11.
Yırtılmış sağ koroner Valsalva sinüsü anevrizmasının perkütan yolla kapatılması
Percutaneous closure of a ruptured right coronary sinus of Valsalva aneurysm
Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter, Harun Kılıç, Ahmet Göktuğ Ertem
PMID: 23187440  doi: 10.5505/tkda.2012.67026  Sayfalar 447 - 450

12.
Palmar psoriasis, beta bloker tedavisinin nadir ancak rahatsız edici bir yan etkisi: Olgu sunumu
Palmar psoriasis, a rare side effect of beta-blocker theraphy: a case report
Meltem Refiker Ege, Yesim Guray, Umit Guray, Burcu Demirkan
PMID: 23187441  doi: 10.5505/tkda.2012.77902  Sayfalar 451 - 453

13.
Hashimoto hastalığının ilk ve tek bulgusu: Perikart tamponadı
First and only manifestation of Hashimoto’s disease: pericardial tamponade
Yalçın Velibey, Ali Nazmi Çalık, Seçkin Satılmış, Hülya Ilıksu
PMID: 23187442  doi: 10.5505/tkda.2012.42078  Sayfalar 454 - 457

DERLEME
14.
Prediyabet koroner arter hastalığı eşdeğeri olma yolunda
Prediabetes, becoming the equivalent of coronary artery disease
Köksal Ceyhan, Fatih Altunkaş
PMID: 23187443  doi: 10.5505/tkda.2012.40325  Sayfalar 458 - 465

NASIL YAPALIM?
15.
Persistan sol süperiyor vena kava tanısı
Suggestions on how to do / Diagnosis of persistent left superior vena cava
Tayfun Sahin, Umut Celikyurt
PMID: 23187444  doi: 10.5505/tkda.2012.72558  Sayfalar 466 - 468
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Yaygın hastalıklı daralmış sol ön inen artere stent endarterektomi
Stent endarterectomy on the diffusely diseased, restenosed left anterior descending artery
Hasan Ardal, Oğuz Yılmaz, Mehmet Susam, Bingür Sönmez
PMID: 23187445  doi: 10.5505/tkda.2012.65392  Sayfa 469
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Anteriyor miyokart enfarktüsü sonrası sol ventriküler gerçek anevrizma içerisinde gelişen semptomsuz yalancı anevrizma
Asymptomatic giant left ventricular psuedoaneurysm in a true aneurysm following anterior myocardial infarction
Uğur Canpolat, Necla Özer, Serdar Aksöyek, Kenan Övünç
PMID: 23187446  doi: 10.5505/tkda.2012.67750  Sayfa 470
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Aort kapak replasmanı sonrası edinsel Gerbode tipi ventriküler septal defekt
Acquired Gerbode type ventricular septal defect after aortic valve replacement
Selen Yurdakul, Saide Aytekin, Yelda Tayyareci, Metin Sezgiç
PMID: 23187447  doi: 10.5505/tkda.2012.57383  Sayfa 471
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Sağ ventrikül çıkış yolunu oblitere eden tümör
A tumor obliterating the right ventricular outflow tract
Sait Demirkol, Uygar Cagdas Yuksel, Sevket Balta, Ugur Kucuk
PMID: 23187448  doi: 10.5505/tkda.2012.92155  Sayfa 472
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Elektrokardiyografik bozukluğun nadir bir nedeni: Soliter papiller kas hipertrofisi
An unusual cause of electrocardiographic abnormality: solitary papillary muscle hypertrophy
Zafer Işılak, Omer Uz, Mehmet Uzun, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 23187449  doi: 10.5505/tkda.2012.95852  Sayfa 473
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
21.
Clavis Panax kullanımı sonrası gelişen akut koroner sendrom
Two cases of acute coronary syndrome after intake of Clavis Panax
Ahmet Göktuğ Ertem, Aslı İnci Ata, Okan Er, Abdullah Güven, Beyhan Eryonucu
Sayfalar 474 - 475

22.
Does Right ventricular involvement increase risk of thrombus formation in post-partum cardiomyopathy?
Nuri İlker Akkuş, Jai Varma, Kalgi Modi
Sayfa 476

DIĞER YAZILAR
23.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 477
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Mustafa Cemri
Sayfa 478
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 479
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale