TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - Ocak 2007
ARAŞTIRMA
1.
Üçboyutlu gerçek zamanlı pozisyon yönetim haritalama sistemiyle taşikardilerin kateter ablasyonunda ilk deneyimlerimiz
Initial experience with catheter ablation of tachycardias using a three-dimensional real-time position management and mapping system
Ata Kırılmaz, Fethi Kılıçaslan, Rifat Eralp Ulusoy, Bekir Sıtkı Cebeci, Mehmet Dinçtürk
Sayfalar 1 - 8

2.
Kreatinin düzeyi hafif yüksek olan hastalarda koroner anjiyografiden üç saat önce uygulanan oral N-asetilsisteinin kontrast nefropatisini önlemedeki etkisi
The effectiveness of oral N-acetylcysteine administered three hours before angiography in the prevention of contrast nephropathy in patients with mildly elevated creatinine levels
Gültekin Faik Hobikoğlu, Tuğrul Norgaz, Hüseyin Aksu, Orhan Özer, İbrahim Sarı, Ahmet Karabulut, Ebru Öntürk, Ahmet Narin
Sayfalar 9 - 12

3.
Türk Yetişkinlerinde Serum Albümin Düzeylerinin Geleneksel Risk Faktörleri ve İnsülin Direnci ile İlişkisi
Association of serum albumin levels with traditional risk factors and insulin resistance among Turkish adults
Mehmet Yazıcı, Altan Onat, Gülay Hergenç, Ali Metin Esen, Günay Can, Hüseyin Uyarel
Sayfalar 13 - 20

4.
Koroner anjiyoplastinin oksidatif ve antioksidatif durum üzerine etkileri
The effect of coronary angioplasty on oxidative and antioxidative status
Mustafa Gür, Ali Yıldız, Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz, Altan Koç, Ekrem Karakaya, Hakim Celik, Şahbettin Selek, Özcan Erel
Sayfalar 21 - 27

5.
Türk yetişkinlerinde bilirübin düzeyleri insülin direnci ve obezite ile ters ilişki içinde, metabolik sendromla ise ilişkili değil
Serum bilirubin levels in Turkish adults show inverse relation with insulin resistance and overall obesity, without association with metabolic syndrome
Altan Onat, Altan Onat, Hakan Özhan, Ahmet Karabulut, Sinan Albayrak, Günay Can, Gülay Hergenç
Sayfalar 28 - 36

OLGU BILDIRISI
6.
Kafa travmalı ve hipotermik bir olguda Osborn dalgası
The Osborn wave in a hypothermic patient with head trauma
İsa Kılıçaslan, Turgut Karabağ, Ahmet Hulusi Arslan
Sayfalar 37 - 39

7.
Oral kontrasepif ilaç kullanımına bağlı spontan koroner arter diseksiyonu
Spontaneous coronary artery dissection due to oral contraceptive use
Mehmet Ateş, Ahmet Ümit Güllü, Mehmet Kızılay, Murat Akçar
Sayfalar 40 - 42

8.
Stent içi darlığın sirolimus kaplı stentle tedavisi sonrasında antitrombosit ilaçların kesilmesine bağlı gelişen geç tromboz
Late thrombosis following treatment of in-stent restenosis with sirolimus-eluting stents due to discontinuation of antiplatelet agents
Uğur Arslan, Sedat Türkoğlu, Timur Timurkaynak
Sayfalar 43 - 47

DERLEME
9.
Dekompanse kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan
A new inotropic agent in the treatment of decompensated heart failure: Levosimendan
Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Şule Korkmaz
Sayfalar 48 - 56

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Hipoplastik aort arkusunun bilgisayarlı tomogrofik anjiyografi ile görüntülenmesi
Demonstration of a hypoplastic aortic arch by computed tomographic angiography
Onur Selçuk Göksel, Murat Uğurlucan, Emin Tireli, Enver Dayıoğlu
Sayfa 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
11.
Vejetasyon taklit eden sol süpravalvüler ve intra-antriyal membran
Left supravalvular and intra-antrial membrane mimicking vegetation
Cem Köz, Oben Baysan, Mehmet Uzun, Celal Genç
Sayfa 58

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Sağ atriyumda dev miksoma
Giant myxoma in the right atrium
Hasan Kocatürk, Mustafa Yılmaz, Ednan Bayram, Cevdet Uğur Koçoğulları
Sayfa 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
13.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Dilek Ural, Atiye Çengel, Hasan Tüzün
Sayfalar 60 - 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfalar 63 - 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale