TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (7)
Cilt: 28  Sayı: 7 - Temmuz 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 402 - 406
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
Editoryal
Editorial
Altan Onat
Sayfalar 407 - 408
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Mitral Darlığında Kapağa Ait İstirahat Göstergelerinin Efor Kapasitesi ile İlişkisi
Relationship Between Rest Parameters of the Mitral Valve and Exercise Capacity
Mehmet EREN, Osman BOLCA, Bahadır DAĞDEVİREN, Erdinç ARIKAN, Şevket GÖRGÜLÜ, Tuna TEZEL
Sayfalar 409 - 416

DERLEME
4.
Hemodiyaliz Hastalarında QT Dağılımının Sol Ventrikül Anatomisi ile İlişkisi
Relation of QT Dispersion with Left Ventricular Anatomy in Hemodialysis Patients
Tufan TÜKEK, Vakur AKKAYA, Alaattin YILDIZ, Doç Şeref DEMİREL, Ahmet Bilge SÖZEN, Hasan KUDAT, Dursun ATILGAN, Mustafa ÖZCAN, Özen GÜVEN, Ferruh KORKUT
Sayfalar 417 - 421

5.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Egzersiz ile Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinde Oluşan Değişiklikler
Changes in Heart Rate Variability Measures During Exercise in Patients with Essential Hypertension
Y.Beyhan ERYONUCU, Y.Mehmet BİLGE, Y.Niyazi GÜLER
Sayfalar 422 - 426

6.
Elektriki Kardiyoversiyon ile Sinüs Ritmine Dönen Atriyum Fibrilasyonlu Hastalarda Nüksün Yüzeyel EKG ile Tahmini: Standart ve Sağ Göğüs Derivasyonlarında P Dalga Süresi Dispersiyonunun Analizi
Predicting Recurrence of Atrial Fibrillation in Patients Converted to Sinus Rhythm by Electrical Cardioversion Using Surface ECG: Analysis of Dispersion of P Wave Duration in Standard and Right Precordial ECG Leads
B. Görenek, B. Çavuşoğlu, B. Timuralp, S. Alpsoy, Y. Ahmet ÜNALIR, N. Ata
Sayfalar 427 - 431

7.
Normotansif Bireyler ve Tedavi Edilmemiş Hipertansiflerde Bazı Ambulatuvar Kan Basıncı Değerlerinin Sol Ventrikül Kütle İndeksi ile İlişkisi
Relation Between Some Ambulatory Blood Pressure Parameters and Left Ventricular Mass Index in Normotensive Subjects and Untreated Hypertensive Patients
Mustafa CEMRİ, Uğur HODOĞLUGİL, Orhan ULUDAĞ, Deniz BARLAS, Sedat ALTUĞ, Nurettin ABACIOĞLU, Övsev DÖRTLEMEZ
Sayfalar 432 - 438

DERLEME
8.
Homogreft ile Aort Kökü Replasmanı
Aortic Root Replacement with Homograft
Op.Mustafa GÜLER, Op.Kaan KIRALİ, Op.Denyan MANSUROĞLU, Op.Altuğ TUNCER, Op.Nilgün BOZBUĞA, Bahadır DAĞLAR, Op.Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Esat AKINCI, Ali GÜRBÜZ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Sayfalar 439 - 443

9.
Endojen Hiperinsülineminin Koroner Kollateral Dolaşım Üzerine Etkisi
Effect of Hyperinsulinemia on Coronary Collateral Circulation
Sinan DAĞDELEN, İlyas AKDEMİR, Murat AKÇAY, Mehmet ERGELEN, Nuri ÇAĞLAR, İsmet DİNDAR, Fikret TURAN
Sayfalar 444 - 448

DERLEME
10.
Sağlıklı Çocuklarda Sağ Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları ile Karşılaştırılması
Evaluation of Right Ventricular Diastolic Function in Normal Children by Doppler Echocardiography and Comparison with Left Ventricular Diastolic Function
Ayşe Güler EROĞLU, Ayşe SARIOĞLU
Sayfalar 449 - 453

11.
Çocuklarda Baş-Boyun Bölgesindeki Sistemik Arteriyovenöz Fistüller ve Endovasküler Tedavisi
Systemic Arteriovenous Fistulas of the Head and Neck in Children and Endovascular Therapy
Mehmet Halit YILMAZ, Emine Funda ÖZTUNÇ, Ayşe Güler EROĞLU, Naci KOÇER, İsmail MİHMANLI, Murat CANTAŞDEMİR, Süleyman BAKARİ, Civan IŞLAK
Sayfalar 454 - 457

OLGU
12.
Surgical Treatment of Cardiogenic Shock Due to Huge Right Atrial Thrombus
Surgical Treatment of Cardiogenic Shock Due to Huge Right Atrial Thrombus
Ahmet BALTALARLI, Bekir Hayrettin ŞİRİN, Asuman KAFTAN
Sayfalar 458 - 460

13.
Editöre Mektup
Letter To the Editor

Sayfa 461
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale