Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çocuklarda Baş-Boyun Bölgesindeki Sistemik Arteriyovenöz Fistüller ve Endovasküler Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 454-457

Çocuklarda Baş-Boyun Bölgesindeki Sistemik Arteriyovenöz Fistüller ve Endovasküler Tedavisi

Mehmet Halit YILMAZ1, Emine Funda ÖZTUNÇ2, Ayşe Güler EROĞLU2, Naci KOÇER1, İsmail MİHMANLI1, Murat CANTAŞDEMİR1, Süleyman BAKARİ2, Civan IŞLAK1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Baş-boyun bölgesindeki sistemik arteriyovenöz fistüller nadir lezyonlardır. Baş-boyun bölgesinde sistemik arteriyovenöz fistülü olan yedi çocuk (beşi spontan ve ikisi travmatik) endovasküler emboli zasyon teknikleri ile tedavi edildi, bütün hastalarda tam tıkanma elde edildi. Beş hastanın vertebral arteriyovenöz fistülü vardı. iki hastada arteriyovenöz fistüller eksternal karotid arterin dallarından kaynaklanıyordu. Altı hasta transarteryel balon embolizasyon ile tedavi edildi. Bir hastada fistüle transarteryel ve transvenöz yoldan çok sayıda ayrılabilir sarmal yerleşlirildi. Bu yazıda bu nadir hastalık ve çocuklarda uygulanan endovasküler tedavisi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Sistemik arteriyovenöz fistül, embolizasyon, vertebral arter

Systemic Arteriovenous Fistulas of the Head and Neck in Children and Endovascular Therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Halit YILMAZ, Emine Funda ÖZTUNÇ, Ayşe Güler EROĞLU, Naci KOÇER, İsmail MİHMANLI, Murat CANTAŞDEMİR, Süleyman BAKARİ, Civan IŞLAK. Systemic Arteriovenous Fistulas of the Head and Neck in Children and Endovascular Therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 454-457
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale