TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - Ocak 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
İnferiyor Akut Miyokard İnfarktüsünde Sağ Ventrikül Tutulumunun Gösterilmesinde Görsel ve Kantitatif Radyonüklid Yeni bir Yöntem: Tc-99m Sestamibi Gated SPECT Perfüzyon Görüntüleme
A New Radionuclide Method for Detecting Right Ventricular Involvement in nferior Acute Myocardial Infarction: Tc-99m SESTAMIBI Gated SPECT Imaging
Mehmet AKSOY, Tülin KURT, Ayşe Emre PINARLI, Metin GÜRSÜRER, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK
Sayfalar 8 - 17

3.
Marmara Bölgesi Halkında Kanda Kolesterol İyi Seyrederken, Kan Basıncı Yükselme Eğiliminde
While Cholesterol Levels Stay Stable, Blood Pressure Levels Tend to Rise in the Populat ion of the Marmara Region of Turkey
Altan ONAT, Dilek URAL, İbrahim KELEŞ, M. Akif BÜYÜKBEŞE, Ertan URAL, Birol KURBAN, Erdal İNCE, Vedat SANSOY
Sayfalar 18 - 24

4.
Tek Elektrod ile DDD-Pacing Uygulamamızın Erken ve 6 Aylık Sonuçları
Early and Six-month Follow-up Results of Our Single-lead DDD-pacing Experience
Cengiz ÇELİKER, Nuran YAZICIOĞLU, Murat ERSANLI
Sayfalar 25 - 28

5.
Müsküler Ventrikül Septum Defekti: 69 Vak'ada Anatomik Lokalizasyona ve Defekt Çapına Göre İzleme Sonuçları
Muscular Ventricular Septal Defect: Follow-up Results in Relation to Anatomic Localisation and Diameter of the Defect in 69 Patients
Teoman ONAT, Müjde ARAPOĞLU, Gülay AHUNBAY, Gülhis BATMAZ, Ahmet ÇELEBİ
Sayfalar 29 - 39

6.
DÜŞÜK DOZ SİMVASTATİNE 9 TÜRK ERKEGİNDE PLAZMA LİPOPROTEİNLERİNİN DUYARLIGINA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ
A Preliminary Report on the Sensitivity of Plasma Lipoproteins to Low-dose Simvastatin in Nine Turkish Men
Thomas P. BERSOT, Robert W. MAHLEY
Sayfalar 40 - 46

7.
Ekokardiyografi Rehberliğinde Balon Atriyal Septostomi: Acil Koşullarda Elverişliliği
Bailon Atrial Septostomy Under Echocardiographic Guidance: Availa bility in emergency conditions
Gülhis BATMAZ, Ahmet ÇELEBİ, Gülay AHUNBAY, İ. Levent SALTIK, Barbaros ILIKKAN, Teoman ONAT
Sayfalar 47 - 50

DERLEME
8.
Postprandiyal Lipemi ve Koroner Arter Hastalığı: Önemli Bir Risk Faktörü
Postprandial Lipemia and Coronary Artery Disease: A significant risk factor
Sema TOPÇU, M. Emin KORKMAZ, Aynur UĞUR, Haldun MÜDERRİSOĞLU
Sayfalar 51 - 57

EDITÖRDEN
9.
Editöre Mektup
Letter To The Editor

Sayfalar 58 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Kardiyoloji Tarihi Köşesi
History of Cardiology
Teoman ONAT
Sayfalar 61 - 62

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale