TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - Mayıs 1991
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 164 - 168
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 5. Hipertansiyon ve Sigara İçimi
Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 5. Hypertension and Smoking
Altan ONAT, Mustafa ŞENOCAK, Ender ÖRNEK, Yavuz GÖZÜKARA, Günsel ŞURDUMAVCI, Yaşar KARAASLAN, Ufuk ÖZIŞIK, Mehmet İŞLER, Veyis TAŞKIN, Fehmi TABAK, Özden ÖZ, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 169 - 177

3.
Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 6. Diyabet ve Obesite
Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 6. Diabetes and Obesity
Altan ONAT, Ender ÖRNEK, Mustafa ŞENOCAK, Yavuz GÖZÜKARA, Günsel ŞURDUMAVCI, Yaşar KARAASLAN, Veyis TAŞKIN, Fehmi TABAK, Mehmet İŞLER, Ufuk ÖZIŞIK, Özden ÖZ, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 178 - 185

4.
Sinüs Ritmi İle Seyreden Mitral Stenozu Vakalarında Atriyal Aritmiler
Atrial Arrhythmias in Cases With Mitral Stenosis and Sinus Rhythm
İstemi NALBANTGİL, Remzi ÖNDER, Bülent KILIÇCIOĞLU, Cüneyt TÜRKOĞLU, Hakan KÜLTÜRSAY, Mustafa AKIN
Sayfalar 186 - 189

5.
Supraventriküler Taşikardilerin Sinüs Ritmine Dönüşü Sırasında Görülen Ventriküler Aritmiler
Ventriular Ectopy Following Conversion of Supraventricular Tachycardia to Sinus Rhythm
Muzaffer ÖZTÜRK, İnci FIRATLI, Füsun DEĞİRMENCİOĞLU, Saide AYTEKİN, Cengizhan TÜRKOĞLU, Vedat AYTEKİN, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 190 - 193

6.
Hipertansiyon Tedavisinde İki Ayrı Kalsiyum Antagonistinin Kombinasyonunun Değeri
The Value of the Combination of Two Different Calcium Antagonists in the Treatment of Hypertension
İstemi NALBANTGİL, Remzi ÖNDER, Bülent KILIÇCIOĞLU, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 194 - 198

7.
Kadınlarda Egzersiz Testinin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri
Diagnostic Value of Exercise Testing in Women Suspected of Coronary Heart Disease
Vedat SANSOY, Afife BERKYÜREK, Mefküre PLATİN, İsmail EREN, Mustafa ÖZCAN, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 199 - 202

8.
Koroner Arter Hastalığında Geç Potansiyellerin Prevalansı ve Prognostik Önemi
Prevalence and Prognostic Significance of Late Potentials in Coronary Artery Disease
İrfan SABAH, M.Özcan UĞURLU, Murat SUHER, Hamit TAŞDEMİR, Musa BALİ, Mehmet SÖKMEN, Selçuk UYSAL
Sayfalar 203 - 208

9.
Kararlı Angina Pektoriste Leukotrien C4
Leukotriene C4 in Stable Angina Pectoris
Mehmet METİN, Hakan PAYDAK, Aydın AKSOY, Sami EREN, Atiye ÇENGEL, Sevim ERCAN, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 209 - 212

10.
Sol Ventrikül Komplians Bozukluğu ile Sol Atrial Sistolik Zaman Aralıkları Arasındaki İlişkinin Doppler İle İncelenmesi
Doppler Echocardiographic Evaluation of the Correlation Between Left Ventricular Compliance Impairment and Left Atrial Systolic Time Intervals
Ali DEMİR, Cemal LÜLECİ, Emir DÖNDER, Nadi ARSLAN, Hüseyin ÇELİKER, Sedat DEMİR, Oğuz AYHAN
Sayfalar 213 - 218

11.
Pulmoner Arter Banding ve Cerrahi Sonuçları
Pulmonary Artery Banding and Surgical Results
Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, Atıf AKÇEVİN, Bülent POLAT, Yusuf YALÇINBAŞ, Ayşe SARIOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 219 - 222

12.
Unstable Angina Pektorisli Olgularda Anjiyografik Morfoloji
Angiographic Morphology in Patients with Unstable Angina Pectoris
Oktay SANCAKTAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Tuğrul OKAY, Nuri ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 223 - 229

DERLEME
13.
Derlemeler Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplastide Malzeme Seçimi ve Önemi
Reviews A Review of Current Dilatation Systems in Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
Tuğrul OKAY
Sayfalar 230 - 235

14.
Sendrom X
Syndrome X
Nurettin ÖZCAN, Ahmet ÖZET
Sayfalar 236 - 240

OLGU
15.
Çift Girişli Sol Ventrikül İle Birlikte Görülen "Tavansız" Koroner Sinüs
"Unroofed" Coronary Sinus Associated with Double Inlet Left Ventricle
Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, Bülent POLAT, Ayşe SARIOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 241 - 243

16.
Kesintili ("Interrupted") Arkus Aorta
Interrupted Arcus Aorta: Report of 4 Cases
Funda ÖZTUNÇ, Sema ÖZER, Muhsin SARAÇLAR, Süheyla ÖZKUTLU, Arman BİLGİÇ, Şencan ÖZME
Sayfalar 244 - 248

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale