Sinüs Ritmi İle Seyreden Mitral Stenozu Vakalarında Atriyal Aritmiler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(3): 186-189

Sinüs Ritmi İle Seyreden Mitral Stenozu Vakalarında Atriyal Aritmiler

İstemi NALBANTGİL1, Remzi ÖNDER1, Bülent KILIÇCIOĞLU1, Cüneyt TÜRKOĞLU1, Hakan KÜLTÜRSAY1, Mustafa AKIN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir

Sinüs ritmiyle seyreden mitral stenozlu vakalarda atriyal aritmilerin tip ve sıklık oranını saptamak için 60 vakaya, 48 saatlik Halter tetkiki yapıldı. 36 vakada (% 60) aritmi saptandı. Aritmiler tiplerine göre şöyle sıra/andı: 28 vakada (% 47) paroksismal atriyal taşikardi, 15 vakada (% 25) atriyal fibrilasyon, 6 vakada (% 10) multifokal atriyal taşikardi ve 4 vakada (% 7) atriyal flatter. Aritmi episodlarının % 9J'i asemptomatikti. Sinüs ritmiyle seyreden mitral stenozlu vakalarda atriyal arifmilerin sık olduğu, büyük bir kısmının asemptomatik bulunduğu kabul edildi. Bu vakalarda saptanan embolik proçeslerin mekanizmasında bu tip aritmi/erin rolü tartışmaya açık bırakıldı.

Anahtar Kelimeler: Mitral stenozu, atriyal fibrilasyon, Holter monitoring

Atrial Arrhythmias in Cases With Mitral Stenosis and Sinus Rhythm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İstemi NALBANTGİL, Remzi ÖNDER, Bülent KILIÇCIOĞLU, Cüneyt TÜRKOĞLU, Hakan KÜLTÜRSAY, Mustafa AKIN. Atrial Arrhythmias in Cases With Mitral Stenosis and Sinus Rhythm. Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(3): 186-189
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale