İşitme Engeli Çocuklarda İdiopatik Uzun QT Sendromu Sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 26-30

İşitme Engeli Çocuklarda İdiopatik Uzun QT Sendromu Sıklığı

Burhan ÖCAL1, Ayten İMAMOĞLU1, Semra ATALAY1, Muharrem GÜLDAL1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Uzun QT sendromu, QT intervalinde uzama, ventriküler takiaritmiye bağlı senkop ve ani ölümler ile karakterize bir hastalıktır. İlk defa Jervell ve Lange Nielsen hastalığın bir formunun sağırlık ile birlikteliğini tanımlamışlardır. Biz çalışmamızda; yaşları 6-19 arasında değişen, 112'si kız, 238'i erkek, toplam 350 işitme engelli çocukta uzun QT sendromu sıklığını araştırdık. Bu olgularda elektrokardiyografi çekilerek Bazzet formulüne göre düzeltilmiş QT (QTc) hesaplandı. QTc>440 msn.saptanan 8 olgu, kardiyak muayene, EKG kontrolü (3 kez), ekokardiyografi, Holter monitorizasyon ve egzersiz testi ile değerlendirildi. Ayrıca bu olguların aileleri; senkop, ani ölüm öyküsü, sağırlık ve QT intervalleri açısından incelendi. 14 ve 15 yaşlarındaki 2 kız olguda Schwartz tanı kriterlerine göre uzun QT sendromu saptandı. Bu olgulardan ilkine 2 major (QTc intervalinde uzama (483 msn.) ve senkop öyküsü) ve 1 minör bulgu (sağırlık), diğerine ise 2 major (QTc intervalinde uzama (613 msn.) ve ailede uzun LQTS'lu birey) ve 1 minör bulgu (sağırlık) ile tanı konuldu. Bu iki olgumuza profilaktik beta bloker tedavisi başlandı. Çalışma grubumuzda Uzun QT sendromu sıklığı % 0.57 olarak bulundu. Olgularımızın aile incelemesinde ise 4 bireyde daha asemptomatik QT uzaması olduğu belirlendi. Senkop ve konvulziyon tanımlayan, özellikle sağırlığı olan hastalarda Uzun QT sendromu düşünülmeli ve QTc intervali dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uzun QT sendromu, işitme engelli çocuklar

Incidence of İdiopathic Long QT Syndrome in Children With Congenital Deafness

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Burhan ÖCAL, Ayten İMAMOĞLU, Semra ATALAY, Muharrem GÜLDAL. Incidence of İdiopathic Long QT Syndrome in Children With Congenital Deafness. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 26-30
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale