Kalp yetersizliği tedavisinde statinlerin yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 501-511

Kalp yetersizliği tedavisinde statinlerin yeri

Mehmet Eren
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Statin tedavisinin hiperlipidemi ve koroner kalp hastalığı olan bireylerde kardiyovasküler mortalite ve morbiditede önemli düşüşler sağladığı bilinmektedir. Gerek lipit, gerekse kalp yetersizliği çalışmalarından elde edilen gözlemsel sonuçlar, statin tedavisinin kalp yetersizliği gelişimini önlediği, kalp yetersizliğinden dolayı ölümleri ve hastaneye yatışları azalttığı yönündedir. Statinlerin bu yararlı etkisinin, lipit düşürücü etkilerinden mi veya pleiotropik etkilerinden mi kaynaklandığı tam anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, statinlerin bazı etkileri (koenzim Q ve selenoprotein azalması gibi) kalp yetersizliği hastalarında kötü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, kalp yetersizliği hastalarında statinlerin etkinliği ve güvenliğini test etmek için, iskemik hastalarda CORONA ve herhangi bir nedene bağlı kalp yetersizliği hastalarında GISSI-HF çalışmaları yapılmıştır. Her iki çalışmada, 10 mgr rosuvastatin ile kan kolesterol ve enflamasyon göstergelerinde düşüş görülmesine rağmen, mortalite üzerine etkisi gözlenmemiştir. Ayrıca, CORONA çalışmasında rosuvastatinin hastane yatışlarını azalttığı görülmüştür. Her iki çalışma da, bir statin olan rosuvastatinin kalp yetersizlikli hastalarda güvenle kullanılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği/ilaç tedavisi, hidroksimetilglutaril koenzim A redüktaz inhibitörleri/terapötik kullanım.

The role of statins in the treatment of heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Eren. The role of statins in the treatment of heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 501-511

Sorumlu Yazar: Mehmet Eren, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale