Duktal adenokarsinomlu asemptomatik bir olguda, inferiyor vena kava ve sağ atriyum bileşkesinden köken alan sağ atriyal miksoma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 479-482

Duktal adenokarsinomlu asemptomatik bir olguda, inferiyor vena kava ve sağ atriyum bileşkesinden köken alan sağ atriyal miksoma

Necla Ozer1, Onur Sinan Deveci1, Sercan Okutucu1, Metin Demircin2
1Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kalp-damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Bu yazıda, meme duktal adenokarsinomu nedeniyle 10 ay önce modifiye radikal mastektomi ameliyatı ve arkasından adjuvan kemoterapi uygulanan 58 yaşında bir kadın hastada asemptomatik sağ atriyum miksoması sunuldu. Hasta kliniğimize antrasiklin temelli kemoterapinin olası kardiyak yan etkilerini değerlendirmek üzere sevk edilmişti. Transtorasik ekokardiyografide, sağ atriyum içinde, hareketli, kistik ve heterojen yapıda,20x25 mm boyutlarında bir kitle saptandı. Daha ayrıntılı değerlendirme için yapılan transözofageal ekokardiyografide, oldukça hareketli kitlenin inferiyor vena kavadan köken alıp sağ atriyuma uzandığı görüldü.Hastaya cerrahi tedavi planlandı. Ameliyat sırasında kitlenin geniş bir tabanı olduğu, alt dorsal serbest duvara, sağ atriyum kavitesinde interatriyal septuma ve inferiyor vena kavanın üst sınırına tutunduğu izlendi. Tümörün başarılı şekilde eksizyonundan sonra histopatolojik inceleme sonucu miksoma olarak bildirildi. Sağ atriyum miksomasının inferiyor vena kava ve sağ atriyum bileşkesinde yerleşimi oldukça nadir bir durumdur ve meme kanseriyle birlikteliği ise bugüne kadar sadece bir olguda bildirilmiştir. Anahtar sözcükler: Karsinom, duktal, meme; atriyum; kalp neoplazileri/ tanı; miksoma/tanı/cerrahi; bilgisayarlı tomografi; vena kava, inferiyor.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, duktal, meme, atriyum; kalp neoplazileri/ tanı; miksoma/tanı/cerrahi; bilgisayarlı tomografi; vena kava, inferiyor.

Asymptomatic right atrial myxoma originating from the inferior vena cava and right atrium junction in a patient with breast ductal adenocarcinoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Necla Ozer, Onur Sinan Deveci, Sercan Okutucu, Metin Demircin. Asymptomatic right atrial myxoma originating from the inferior vena cava and right atrium junction in a patient with breast ductal adenocarcinoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 479-482

Sorumlu Yazar: Necla Ozer, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale