Bilinci bozuk, yaşlı bir hastada erken dönemde kalp pilinde gelişen Reel sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 488-489

Bilinci bozuk, yaşlı bir hastada erken dönemde kalp pilinde gelişen Reel sendromu

Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Fatma Nihan Turhan
Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Abd, Istanbul, Türkiye

Reel sendromu Twiddler sendorumun nadir bir türüdür. Kalıcı kalp pilinin transvers eksen etrafında dönmesi ve elektrodun jeneratör çevresinde dolanması ile oluşur. Bilinci kapalı, ajitasyon halinde ve ekstremitelerinde kontrolsüz hareketler olan 83 yaşındaki bir erkek hastaya, semptomatik atriyum fibrilasyonu nedeniyle kalp pili takıldı. Kalp pilinin jeneratörü emilmeyen iplikle pektoral fasyaya sabitlendi. İşlemin ertesi gününde, pilin ventrikül fonksiyonunun çalışmadığı gözlendi. Floroskopik incelemede elektrodun jeneratör çevresine dolandığı görüldü. Onarım için yapılan acil girişimde, jeneratörü pektoral fasyada tutan ipliğin çözüldüğü izlendi. Hasar görmemiş olan aynı elektrot teli yeniden yerleştirilip jeneratöre bağlandı ve dikkatli bir şekilde pektoral fasyaya yeniden sabitlendi. İşlem sonrasında hastanın klinik durumu bilinç durumuyla birlikte hızlı bir düzelme gösterdi. Hastanın üç aylık takibi sırasında başka bir sorun görülmedi. Bilinç bozukluğu olan hastalar, çocuk ve yaşlılar bu ciddi ve yaşamı tehdit eden komplikasyona açık olduklarından, bu tür hastaların yakından takip edilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu/tedavi, elektrot yerleştirme, ekipman başarısızlığı, kalp pili.

Early development of pacemaker Reel syndrome in an elderly patient with cognitive impairment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Fatma Nihan Turhan. Early development of pacemaker Reel syndrome in an elderly patient with cognitive impairment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 488-489

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale