Archives of the Turkish Society of Cardiology
Editorial [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(1): 1-1

Editorial

Hakan Altay1, Yüksel Çavuşoğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye


How to cite this article
Hakan Altay, Yüksel Çavuşoğlu. Editorial. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(1): 1-1

Corresponding Author: Hakan Altay
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2021 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale