Archives of the Turkish Society of Cardiology
What has changed with the new European Society of Cardiology/European Society of Hypertension guideline? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 1-6 | DOI: 10.5543/tkda.2014.46095

What has changed with the new European Society of Cardiology/European Society of Hypertension guideline?

Cem Barçın


INTRODUCTION
Avrupa Kardiyoloji ve Hipertansiyon Derneklerinin (ESC/ESH) 2013 yılında Arteriyal Hipertansiyonun Yönetimi konusunda yayımladığı son kılavuz, derneğin bir önceki 2007 yılı kılavuzuna göre bazı önemli farklılıklar içermektedir.[1,2] Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) ve Amerikan Kalp Cemiyetinin (AHA) en son kılavuzu olan Birleşik Ulusal Komite (JNC) 7’nin yayınlanmasından sonra yaklaşık 10 yıl geçtiği düşünülürse, uluslararası nitelikteki ESC/AHA kılavuzu tüm ülkelerde çok dikkatle incelenmiştir.

ACC/AHA’nın uzun süredir beklenen JNC 8 raporu 2013 yılının son ayı içerisinde çok özet bir şekilde bilimsel literatüre girmiştir.[3] Ancak beklenmeyen bir şekilde, yine 2013 yılı Aralık ayında Amerikan Hipertansiyon ve Uluslararası Hipertansiyon Dernekleri (ASH/ISH) ortaklaşa ve JNC8’den ayrı bir başka hipertansiyon kılavuzu yayımlamıştır.[3,4] Bu durum aslında JNC 8’i birlikte çıkarmaları beklenen bu gruplar arasında her konuda fikir birliği olmadığını düşündürmektedir.

Bu yazıda temel olarak ESC/ESH 2013 kılavuzu ve bunun eski kılavuzlara göre neleri değiştirdiği veya vurguladığı kısaca ele alınacaktır

METHODS


RESULTS

DISCUSSION AND
CONCLUSION

Keywords: keywords, words

How to cite this article
Cem Barçın. What has changed with the new European Society of Cardiology/European Society of Hypertension guideline?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 1-6

Corresponding Author: Cem Barçın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale