Archives of the Turkish Society of Cardiology
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 10-11

'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış

Altan ONAT1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi


How to cite this article
Altan ONAT. 'TEKHARF' ve 'TÜRK Kalp' Çalışmaları: Kapsam ve Katkılarına Objektif Bir Bakış. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 10-11
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale