Archives of the Turkish Society of Cardiology
Answers of specialist [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(1): 68-69

Answers of specialist

Hakan Kültürsay1, Kenan Yılmaz Ömürlü2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Anbkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara


How to cite this article
Hakan Kültürsay, Kenan Yılmaz Ömürlü. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(1): 68-69

Corresponding Author: Hakan Kültürsay
© Copyright 2021 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale