ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Delayed Aortic Dissection After Transcatheter Aortic Valve Implantation [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 61-63 | DOI: 10.5543/tkda.2023.26783

Delayed Aortic Dissection After Transcatheter Aortic Valve Implantation

Sinan Şahin1, Hatice Ayça Ata Korkmaz2
1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Trabzon Ahi Evren Cardiovascular and Thoracic Surgery Research and Application Center, Trabzon, Türkiye
2Department of Radiology, Primary Health Care Cooperation, Doha, Qatar

Aort darlığı olan yüksek riskli hastalarda transkateter aort kapağı implantasyonu (TAVİ) fonksiyonel iyileşme sağlamaktadır. TAVİ sonrası vasküler komplikasyonların meydana geldiği sıklıkla ifade edilmiştir. Aort diseksiyonu, TAVİ’nin nadir fakat hayatı tehdit eden vasküler komplikasyonlarından biridir. Burada, başarılı TAVİ işlemi sonrası gecikmiş aort diseksiyonu olgusunu sunuyoruz.

Keywords: Aortic dissection, aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation

How to cite this article
Sinan Şahin, Hatice Ayça Ata Korkmaz. Delayed Aortic Dissection After Transcatheter Aortic Valve Implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 61-63

Corresponding Author: Sinan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.