Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme - Genel

Yaşlılarda iskemik inme

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2017; 45: Özel Sayı 83-85
DOI: 10.5543/tkda.2017.78242
Anahtar Kelimeler : İnme, iskemik inme, yaşlı hasta.
Okunma: 1191 İndirilme: 230 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

İnme her yaşta görülebilir, ancak çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkar. Elli beş yaş üstünde, her 10 yılda bir inme riski kadında ve erkekte ikiye katlanır. Bütün dünyada nüfusun giderek yaşlanması, bu yaş grubunda inme için primer ve sekonder koruma tedbirlerinin önemini artırmaktadır.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488