Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme - Genel

Yaşlı hastalarda antikoagülan tedavi ve yeni oral antikoagülan ilaçların kullanımı

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2017; 45: Özel Sayı 86-88
DOI: 10.5543/tkda.2017.47034
Anahtar Kelimeler : Antikoagülan tedavi, yaşlı hasta.
Okunma: 572 İndirilme: 183 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Yaşlı hastalarda antikoagülan tedavi indikasyonları daha genç hastalardan farklı değildir. Yaşın artması ile birlikte kanama yan etkisi artan antikoagülanlarda doz düzenlemesi yapmak gerekir. Yaşlıda vitamin K antagonisti olmayan oral antikoagülanlar da en az vitamin K antagonistleri kadar etkili ve güvenlidirler.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488