Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Olgu Sunumu

Eisenmenger Sendromlu Bir Hastada Hemoptiz Tedavisinde Nitrik Oksit ile Stabilizasyon Sonrası Başarılı Bronşiyal Arter Embolizasyonu

1.

Department of Cardiology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

2.

Department of Cardiology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 459-462
DOI: 10.5543/tkda.2022.21304
Okunma: 392 İndirilme: 111 Online Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2022

Çeşitli kronik akciğer hastalıklarına, bazı sistemik hastalıklara, enfeksiyonlara, yapısal kalp hastalıklarına veya sendromlara eşlik eden hemoptizi, masif olduğunda oldukça ölümcül olan bir klinik durumdur. Hemoptizi, Eisenmenger sendromunun sık görülen bir komplikasyonudur. Yaşla birlikte sıklığı artar. Eisenmenger sendromlu hastalarda önemli bir mortalite nedenidir. Sistemik-pulmoner kollateral arterlerin embolizasyonu, Eisenmenger sendromlu uygun hastalarda hemoptizi tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bu olgu sunumunda, geniş patent duktus arteriyozusa bağlı gelişen ve ikili pulmoner arteriyel hipertansiyona spesifik tedavi alan, Eisenmenger sendromlu bir hastada, hemoptizi gelişmesinden sonra, ilk olarak inhale nitrik oksit tedavisi ile medikal stabilizasyon sağlandıktan sonra komplikasyonsuz şekilde bronşiyal arter embolizasyonu ile tedavi ettiğimiz olgu sunulmaktadır.

Cite this article as: Ulutaş Z, Kuloğlu HE, Kutlu R, Ermiş N. Successful bronchial artery embolization after stabilization with nitric oxide for the treatment of haemoptysis in a patient with Eisenmenger syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):459-462.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488