Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Olgu Sunumu

Stent Perkütan Koroner Girişim Sırasında Stentin Yerinden Çıkması: Halka Nasıl Çıkarılır?

1.

Department of Cardiology, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 293-299
DOI: 10.5543/tkda.2022.21199
Okunma: 288 İndirilme: 87 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2022

İyatrojenik koroner arter diseksiyonu, perkütan koroner girişim sırasında nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyondur. Stentin yerinden çıkması veya stent kaybı, belirli koşullar altında ortaya çıkabilecek başka bir potansiyel komplikasyondur. Biz bu çalışmada iyatrojenik bir sol ana koroner arter diseksiyonunu tedavi etmek amacıyla yerleştirilen bir stentin yerinden çıkma vakasını sunuyoruz. Bu tür bir komplikasyonun yönetimi için çeşitli perkütan teknikler tartışılmış ve vakamızda kullanılan yaklaşımın bir örneği sunulmuştur.

Cite this article as: Dahdouh Z. Stent dislodgement during percutaneous coronary intervention: How to get the ring off? Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(4):293-299.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488