Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Patent Foramen Ovaleli Semptomatik Hastalarda Cihaz Kapatıldıktan Sonra Sol Atriyal Fonksiyon İndeksinin Değişmesi

1.

Section of Adult Congenital Heart Disease, Cardiovascular Diagnosis and Endoluminal Interventions, Rovigo General Hospital, Rovigo, Italy

2.

Department of Translational Medicine, University of Ferrara, Ferrara, Italy

3.

Division of Cardiology, Rovigo General Hospital, Rovigo, Italy

4.

Stroke Unit, IRCCS Ospedale S. Giovanni Calabria, Negrar, Verona

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 175-181
DOI: 10.5543/tkda.2022.21027
Okunma: 582 İndirilme: 180 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2022

Amaç: Patent foramen ovaleli hastalarda sol atriyal fonksiyon bozulmuştur. Çalışmamızın amacı sol atriyal fonksiyon indeksinin patent foramen ovaleli hastalarda perkütan kapatma öncesi ve sonrası sol atriyal fonksiyonunun seyrinin izlenmesindeki rolünü değerlendirmektir.

Yöntemler: Akut iskemik inme, TIA veya serebral iskemik olayların radyolojik kanıtı (indeks olayı) olan, Eylül 2004 ve Eylül 2018 arasında patent foramen ovaleli kanıtlarını bildiren tam bir ekokardiyografi değerlendirmesi gerçekleştirilen hastaları belirlemek amacıyla, üçüncü basamak merkezimizde patent foramen ovaleli kapanması için değerlendirilen ardışık hastaların bulgularını geriye dönük olarak inceledik. Sol atriyal fonksiyonu başlangıçta ve ardından sol atriyal fonksiyon indeksi kullanılarak yıllık olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ardışık 448 hastadan oluşan kohort (ortalama yaş 43,4 ± 10,4 yıl, 257 erkek), indeks olay ile patent foramen ovaleli kapanması arasındaki temporal pencereye göre, <1 yıl (216 hasta) ve ≥1 yıl (232 hasta) olarak tanımlanan iki gruba ayrıldı. İndeks olayından sonraki 1 yıl içinde tedavi edilen hastalar, girişimsel prosedürden sonra da zaman içinde benzer sol atriyal fonksiyonu ve sol atriyal fonksiyon indeksi parametrelerini korumuşlardır. Tersine, 1 yıl sonra tedavi edilen hastalar, bazal değerlere kıyasla sol atriyal boşaltma fonksiyonunda ve maksimum sol atriyal hacminde (tümü için P < ,001) önemli bir azalma gösterdiler. Aynı parametreler perkütan kapatmadan sonra ikinci yılda, bazal değerlere ulaşmadan hafifçe arttı.

Sonuç: Sol atriyal fonksiyon indeksi, girişimsel işlem öncesi ve sonrasında patent foramen ovaleli hastalarda atriyal disfonksiyon şiddetinin non-invaziv bir belirteci olarak kullanılabilir.

Cite this article as: Rigatelli G, Zuin M, Braggion G, et al. Changing of left atrial function index in symptomatic patients with patent foramen ovale after device closure. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(3):175-181.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488