Archives of the
Turkish Society of Cardiology

Kardiyovasküler hastalık riski hesaplama yöntemleri

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2011; 39: Özel Sayı 6-13
DOI: 10.5543/tkda.2011.kultursay
Okunma: 701 İndirilme: 65 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar gü- nümüzde en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Erken gençlik yaşlarından itibaren başlayan bu sürecin yarattığı riskin değerlendirilmesi korunma ve tedavi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, çeşitli risk hesaplama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler temelde aterosklerotik risk faktörlerinin değerlendirilmesine dayanır. Bu derlemede, en sık kullanılan risk değerlendirme sistemleri, bu sistemlerle ilgili bazı sorunlar ve güncel kılavuz değişiklikleri gözden geçirilmiştir.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488