Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Olgu Sunumu

Kardiyak Kist Hidatik ve Peritoneal Tüberküloz Birlikteliği

1.

Department of Cardiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Cardiology, Erbaa State Hospital, Tokat, Turkey

3.

Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 371-373
DOI: 10.5543/tkda.2022.21244
Okunma: 508 İndirilme: 145 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Hidatik kist, Ekinokokus granulosus sebep olduğu bir parazitik enfeksiyondur. Tüberküloz ve kardiyak hidatik kist birlikteliği oldukça nadir olup genellikle gelişmekte olan ülkelerde görül- mektedir. Bu yazıda, kardiyak ve gastrointestinal semptomlarla çıkan kardiyak kist hidatik ve peritoneal tüberküloz birlikteliği olan nadir bir vaka tarif edilmektedir.

Cite this article as: Mutlu D, Raimoğlu U, Cimci M, et al. Cardiac hydatid disease and peritoneal tuberculosis coexistence. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(5):371-373.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488