Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Derleme

Kardiyak Cerrahi Sonrası Düşük Kardiyak Debi Sendromu: Çocuk Yoğun Bakım Uzmanlarının Perspektifinden Hayatı Tehdit Eden Bir Durum

1.

Department of Pediatric Intensive Care, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

2.

Department of Pediatric Intensive Care, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 284-292
DOI: 10.5543/tkda.2022.21212
Okunma: 318 İndirilme: 92 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2022

Düşük kardiyak debi sendromu, metabolik ihtiyacı karşılamak için dokulara yetersiz oksijen sunumu, miyokart disfonksiyonu ve kardiyovasküler yetmezlikten kaynaklanan bir klinik tablo- dur. Doğuştan kalp hastalıkları nedeniyle düzeltici veya palyatif cerrahi uygulanan pediatrik hastaların yaklaşık %25’inde düşük kardiyak debi sendromu görülür. Kalp cerrahisi geçiren pedi- atrik hastalarda ameliyattan tipik olarak 6-18 saat sonra ortaya çıkan ve organ yetmezliğine, hastanede ve yoğun bakımda yatış süresinin uzamasına, kaynak kullanımının artmasına ve mor- taliteye neden olan bir klinik durumdur. Bu ciddi komplikasyonun erken dönemde saptanması ve doğru yönetimi çok önemlidir. Ancak bu hasta grubunun takibi ve düşük kardiyak debi send- romu tanımı konusunda net bir fikir birliği veya konsensus raporu bulunmamaktadır. Klinisyenler genellikle kendi yaklaşımlarına göre düşük kardiyak debi sendromu tanımlarını üretmişlerdir. Bu derlemede, düşük kardiyak debi sendromuna dikkat çekmeyi ve çocuk yoğun bakım ünitesinde hayatı tehdit eden düşük kardiyak debi sendromunun patofizyolojisi, etiyolojisi, klinik tanımı ve tedavi seçeneklerini özetlemeyi amaçladık.

Cite this article as: Aslan N, Yildizdas D. Low cardiac output syndrome after cardiac surgery: A life-threatening condition from the perspective of pediatric intensivists. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(4):284-292.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488