Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (7)
Cilt: 49  Sayı: 7 - Ekim 2021
ARAŞTIRMA
1.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında hastalık şiddeti ile atriyal fibrilasyon arasındaki ilişki
Relationship between disease severity and atrial fibrillation in chronic obstructive pulmonary disease
Ekrem Şahan, Sertan Bulut
doi: 10.5543/tkda.2021.43081  Sayfalar 517 - 521

2.
İzole Romatizmal Mitral Stenozu Olan Hastalarda Plazma Proadrenomedullin Seviyesi ile Hastalık Ciddiyeti Arasındaki İlişki
The relationship between plasma proadrenomedullin level and severity of the disease in patients with isolated rheumatic mitral stenosis
Ali Rıza Demir, İlyas Çetin, Ali Kemal Kalkan, Yalçın Avcı, Mehmet Altunova, Begüm Uygur, Emre Yılmaz, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2021.39232  Sayfalar 522 - 532

EDITÖRYAL YORUM
3.
Statinlerin pleitropik etkileri: Yeni kanıtlar
Pleiotropic effects of statins: New evidences
Kaan Okyay
doi: 10.5543/tkda.2021.21211  Sayfalar 533 - 535
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Yüksek duyarlılıklı troponin ile değerlendirilen perkütan koroner girişime bağlı miyokart hasarının statin kullanımıyla ilişkisi
The relationship between long-term statin usage and myocardial injury related to percutaneous coronary interventions evaluated by high-sensitivity troponins
Ajar Koçak, Serkan Ünlü, Gökhan Gökalp, Niyazi Samet Yılmaz, Özlem Gülbahar, Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2021.11292  Sayfalar 536 - 544

5.
Yaşlı Hipertansiflerde Yeni İlaç Etkileşim İndeksinin İlaç Uyumuna Etkisi
Effects of new drug interaction index on drug adherence in older patients with hypertension
İbrahim Ersoy, Pınar Ersoy
doi: 10.5543/tkda.2021.21869  Sayfalar 545 - 552

EDITÖRYAL YORUM
6.
İkincil korunmada rutin kardiyovasküler bakının bir parçası olarak risk faktörleri ve kalp sağlığına uyumlu yaşam tarzı farkındalığının değerlendirilmesi
Assessment of awareness of risk factors and heart healthy lifestyle as a part of routine cardiovascular evaluation in secondary prevention
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2021.21222  Sayfalar 553 - 555
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
7.
Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda İkincil Korunma Farkındalığının Değerlendirilmesi: Üç Merkezden Hastaları İçeren Bir Anket Çalışması
Assessment of secondary prevention awareness among patients with coronary artery disease: A survey including patients from 3 centers
Fatih Aydın, Ercan Akşit, Özge Turgay Yıldırım, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Murat Samsa
doi: 10.5543/tkda.2021.32302  Sayfalar 556 - 567

8.
Subakut alt ekstremite arteriyel trombozu; Alteplaz ile kateter aracılı trombolizin erken dönem sonuçları ve CONUT skoru ile değerlendirilen malnutrisyonun önemi
Subacute lower extremity arterial thrombosis; early outcomes of catheter directed thrombolysis with alteplase and importance of malnutrition assessed by CONUT score
Münevver Sarı, Ender Özgün Çakmak, Ali Karagöz, Fatih Yılmaz, Mehmet Aytürk, Serdar Fidan, Elnur Alizade, Uğur Arslantaş, Hacer Ceren Tokgöz, Zeynep Esra Güner, Gökhan Alıcı, Birol Özkan, Selçuk Pala
doi: 10.5543/tkda.2021.21140  Sayfalar 568 - 578

OLGU BILDIRISI
9.
Sol ventrikül hipertrofisi ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinin sıklıkla atlanan ve nadir bir nedeni olan doğal (wild type) transtiretine bağlı kardiyak amiloidoz olgusu
Wild type transthyretin cardiac amiloidozis as a rare and overlooked underlying etiology in a patient with heart failure with preserved ejection fraction and left ventricular hypertrophy
Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu, İlknur Ak Sivrikoz
doi: 10.5543/tkda.2021.09310  Sayfalar 579 - 584

10.
Doğrudan aortik yaklaşımla transkateter aort kapak implantasyonu
Direct aortic transcatheter aortic valve implantation
Emir Karaçağlar, Arzu Neslihan Akgün, Alp Aydınalp, Deniz Sarp Beyazpınar, Atila Sezgin, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2021.21018  Sayfalar 585 - 587

11.
Atipik morfolojideki patent ductus arteriozusa Glidesheath kılıf ile stent implantasyonu
Stent implantation of an unusual morphology patent ductus arteriosus via Glidesheath slender
Merve Maze Aydemir, Bekir Yükçü, Hacer Kamalı, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2021.21038  Sayfalar 588 - 592

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Transit trombüs: Karmaşık bir durum için basit bir çözüm
Thrombus-in-transit: Simple solution for a complex situation
Ahmed Mohsen, Gihan Abo El Wafa, Abdallah Almaghraby, Mahmoud Abdelnabi
doi: 10.5543/tkda.2021.57004  Sayfa 593
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

13.
Onkoloji hastalarında saptanan miyokardiyal kalınlaşmayı neden dikkate almalıyız? Bir vakadan dersler
Why do we need to be vigilant over myocardial thickening in oncology patients? Lessons from a case
Çağdaş Topel, Samet Sevinç, Kadriye Memiç Sancar
doi: 10.5543/tkda.2021.74493  Sayfalar 594 - 595
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
14.
New Oral AntiCoagulant Use in REnal Disease and AF (NOACURE-AF) Where do we stand? An expert consensus view using the Delphi method
New Oral AntiCoagulant Use in REnal Disease and AF (NOACURE-AF) Where do we stand? An expert consensus view using the Delphi method
Ali Çoner
doi: 10.5543/tkda.2021.21180  Sayfalar 596 - 597
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRYAL YORUM
15.
Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health
Lukoye Atwoli, Abdullah H. Baqui, Thomas Benfield, Raffaella Bosurgi, Fiona Godlee, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn-langton, Carlos Augusto Monteiro, Ian Norman, Kirsten Patrick, Nigel Praities, Marcel Gm Olde Rikkert, Eric J. Rubin, Peush Sahni, Richard Smith, Nicholas J. Talley, Sue Turale, Damián Vázquez
doi: 10.5543/tkda.2021.21060921  Sayfalar 598 - 601
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 602
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale