Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (5)
Cilt: 49  Sayı: 5 - Temmuz 2021
UZMAN GÖRÜŞÜ
1.
Böbrek Hastalığı ve AF Olgularında non-vitamin K antagonisti oral antikoagülanların kullanımı (NOACURE-AF); Neredeyiz?: Delphi yöntemi kullanan bir uzman uzlaşı raporu
New Oral AntiCoagulants Use in REnal Disease and AF (NOACURE-AF) Where do we stand?: An expert consensus view using the Delphi method
Mustafa Arıcı, Tevfik Ecder, İzzet Erdinler, Ercan Ok, Özlem Arıcan Özlük, Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2021.40652  Sayfalar 345 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRYAL YORUM
2.
Gerçek yaşamdaki klinik uygulamada sacubitril/valsartan
Sacubitril/valsartan in real-life clinical practice
Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/tkda.2021.21145  Sayfalar 353 - 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetersizliği hastalarında anjiyotensin reseptörü neprilysin inhibitörü: Türkiye’den gerçek dünya deneyimi (ARNi-TR)
Angiotensin receptor neprilysin inhibitor for patients with heart failure and reduced ejection fraction: Real-world experience from Turkey (ARNi-TR)
Berkay Ekici, Mehmet Yaman, Murathan Küçük, Seçkin Dereli, Mustafa Yenerçağ, Zerrin Yiğit, Mehmet Memduh Baş, Yusuf Karavelioğlu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Tarık Kıvrak, Hakan Özkan, Cihan Altın, Cengiz Sabanoğlu, Burcu Demirkan, Ali Ekber Ataş, Fethi Kılıçaslan, Hakan Altay, İstemihan Tengiz, Aycan Fahri Erkan, Barış Kılıçaslan, Fatih Erkam Olgun, Murtaza Emre Durakoğlugil, Aslıhan Alhan, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/tkda.2021.63099  Sayfalar 357 - 367

4.
Konjenital bilateral sensörinöral işitme kaybı olan çocuklarda Jervell-Lange Nielsen sendromu prevalansı
Prevalence of Jervell-Lange Nielsen syndrome in children with congenital bilateral sensorineural hearing loss
Yakup Ergül, Hasan Candaş Kafalı, Erman Cilsal, Bekir Yükçü, İbrahim Yaman, Filiz Çetinkaya Işık, Alper Güzeltaş, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2021.44890  Sayfalar 368 - 376

5.
Metabolik olarak sağlıklı ve sağlıksız obeziteye sahip kadınlar arasında epikardiyal yağ kalınlığının karşılaştırılması
Comparison of epicardial fat thickness between metabolically healthy and unhealthy obese women
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci
doi: 10.5543/tkda.2021.75807  Sayfalar 377 - 386

6.
Arteriyal hipertansiyon hastalarında uzamış R dalgası pik süresi prediktörleri
Predictors for the prolonged R wave peak time among patients with arterial hypertension
Göksel Çinier, Ahmet Seyda Yılmaz, Ahmet İlker Tekkesin, Mustafa Çetin
doi: 10.5543/tkda.2021.80540  Sayfalar 387 - 394

7.
Atriyal Fibrilasyon Etki Anketi (AFImpact): Türkçe sürümün geçerlik ve güvenirliği
Atrial Fibrillation Impact Questionnaire (AFImpact): Validity and reliability of the Turkish version
Melih Zeren, Rengin Demir, Makbule Karcı, Zerrin Yiğit, Işıl Uzunhasan, Hülya Nilgün Gürses
doi: 10.5543/tkda.2021.89242  Sayfalar 395 - 403

8.
Özbek hastalarda ATFB5 geninin rs2200733 polimorfizmi ile atriyal fibrilasyon arasindaki ilişki
Interrelation between the rs2200733 polymorphism of the ATFB5 gene and atrial fibrillation in Uzbek patients
Guzal Abdullaeva, Alisher Abdullaev, Amayak Kevorkov, Guzal Abduvaliyeva, Nodir Zakirov, Ravshanbek Kurbanov
doi: 10.5543/tkda.2021.08434  Sayfalar 404 - 409

OLGU BILDIRISI
9.
Atrial fibrilasyon ilişkili akut miyokart enfarktüsü ve akut mezenterik iskemi
Atrial fibrillation-related acute myocardial infarction and acute mesenteric ischemia
Levent Pay, Zeynep Kolak, Bilal Çakır, Tugay Kamber, Selçuk Yazıcı
doi: 10.5543/tkda.2021.96533  Sayfalar 410 - 413

10.
Sağ atriyum tutulumu yapan diffüz büyük B-hücreli lenfomanın tam remisyonu sırasında çok gecikmiş sinüs arresti
Very delayed sinus arrest during complete remission of diffuse large B-cell lymphoma invading right atrium
Toshimitsu Tsugu, Yuji Nagatomo, Emiko Matsuyama, Patrizio Lancellotti, Hideo Mitamura
doi: 10.5543/tkda.2021.57474  Sayfalar 414 - 418

11.
Mitral anular disjunction ve mitral kapak prolapsusu olan bir hastada cerrahi tamir sonrası sürekli olmayan ventriküler taşikardinin kaybolması
The disappearance of nonsustained ventricular tachycardia after surgical repair in a patient with mitral annular disjunction and mitral valve prolapse
Hasan Ali Barman, Ahmet Yildiz, Mustafa Güden, Emir Özgür Barış Ökçün
doi: 10.5543/tkda.2021.04501  Sayfalar 419 - 423

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Candida Albicans ilişkili biyoprotez mitral ve aort kapak endokarditi
Bioprosthetic mitral and aortic valve endocarditis associated with Candida Albicans
María Elena Arnaiz-Garcia, Ana-Maria Arnaiz-Garcia, Alberto Iscar-galán, Javier Arnaiz, José María González Santos
doi: 10.5543/tkda.2021.78176  Sayfa 424
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

13.
Patent foramen ovalenin atriyal septal defekt gibi davranmasına neden olan mitral yetersizlik olgusu: Yetişkin bir hastada nadir görülen bir bulgu
A case of mitral regurgitation causing patent foramen ovale behaving like an atrial septal defect: A rare finding in an adult patient
Tufan Çınar, Vedat Çiçek, Mert Hayıroğlu, Nurgül Keser, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2021.28178  Sayfa 425
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
14.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 426
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale