Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (1)
Cilt: 49  Sayı: 1 - 2021
GÖRÜŞ
1.
İnsan papilloma virüsü enfeksiyonu ve kardiyovasküler hastalıklar: Araştırmacıların yeni ilgi alanı
Human papillomavirus infection and cardiovascular disease: A topic of interest for researchers
Ahmed Mohammed Awadallah, Abdulhalim Jamal Kinsara
PMID: 33390578  doi: 10.5543/tkda.2020.37963  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

EDITÖRYAL YORUM
2.
Sol ana koroner hastalığında perkütan koroner girişim: Tutarsızlıkları uzlaştırma arayışı
Left main coronary disease percutaneous coronary intervention: The quest to reconcile the inconsistencies
Juan F. Iglesias, Sophie Degrauwe
PMID: 33390584  doi: 10.5543/tkda.2020.96461  Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
3.
Korunmasız sol ana koroner arter revaskülarizasyonunun uzun dönem sonuçları üzerine koroner arter hastalığı yaygınlığının etkisi
The impact of coronary artery disease severity on long-term outcomes in unprotected left main coronary artery revascularization
Serkan Kahraman, Hicaz Zencirkiran Agus, Gökhan Demirci, Cemil Can, Ali Rıza Demir, Ahmet Güner, Ali Kemal Kalkan, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk, Mustafa Yıldız
PMID: 33390575  doi: 10.5543/tkda.2020.20576  Sayfalar 8 - 21

4.
Başarısız biyoprotez hastalarında transkateter mitral kapak-içi-kapak implantasyonu
Transcatheter mitral valve-in-valve implantation for failed bioprosthesis
Tahir I Mohamed, Abdulaziz A. Binzaid, Ali Almasood, Omar J. Baqal, Ziad Dahdouh, Karim Belhaj, Hussameddin T. Alhennawi., Jehad A. Al Buraiki, Hani S. Al-sergani
PMID: 33390572  doi: 10.5543/tkda.2020.07893  Sayfalar 22 - 28

5.
Perkütan perkütan patent foramen ovale kapamanın gerçek yaşam verisi ışığında uzun dönem takip sonuçları
Long-term follow-up outcomes in a real-world study cohort after percutaneous patent foramen ovale closure
Ahmet Hakan Ateş, Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ergun Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Mehmet Akif Topcuoğlu, Ethem Murat Arsava, Kudret Aytemir
PMID: 33390571  doi: 10.5543/tkda.2020.06699  Sayfalar 29 - 39

6.
Predilatasyon, uygun stent çapı, postdilatasyon protokolü ile takılan Absorb eriyebilen vasküler çatının uzun dönem gerçek yaşam takip sonuçları
Long-term outcomes of Absorb bioresorbable vascular scaffold using predilation, sizing, and postdilation protocol in a real-world patient population
Sinem Çakal, Beytullah Çakal, Oğuz Karaca, Bilal Boztosun
PMID: 33390583  doi: 10.5543/tkda.2020.99249  Sayfalar 40 - 50

7.
Girişimsel koroner işlem uygulanan hastalarda probukolün kontrast madde nefropatisini önlemedeki rolü - Randomize kontrollü çalışmaların sistematik incelemesi ve meta-analizi
The role of probucol preventing contrast-induced nephropathy in patients undergoing invasive coronary procedures – Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Raymond Pranata, Emir Yonas, Rachel Vania, Antonia Anna Lukito
PMID: 33390574  doi: 10.5543/tkda.2020.14568  Sayfalar 51 - 59

8.
Sarkoidoz hastalarında epikardiyal yağ dokusu ve total kalsiyum skorunun değerlendirilmesi
Assessment of epicardial adipose tissue thickness and total calcium score in sarcoidosis patients
Mehmet Sait Altıntaş, Emine Altuntaş, Ferhat Eyyupkoca, Ibrahim Taşkın Rakıcı, Barış Demirkol, Erdoğan Çetinkaya, Turgut Karabag
PMID: 33390580  doi: 10.5543/tkda.2020.74670  Sayfalar 60 - 66

OLGU BILDIRISI
9.
Bentall ameliyatı sonrası ortaya çıkan sol ana koroner yaralanmalarda T-stentleme ve minimal protrüzyon tekniği
T-stenting and small protrusion technique for left main coronary injury post Bentall procedure
Ziad Said Dahdouh
PMID: 33390581  doi: 10.5543/tkda.2020.84006  Sayfalar 67 - 71

10.
Kardiyotoksik olmayan kemoterapötik sonrası Takotsubo sendromu
Takotsubo syndrome early after treatment due to non cardiotoxic chemotherapy agents
Benay Özbay, Ecem Gürses, Hatice S Kemal, Evrim Şimşek, Hakan Kültürsay
PMID: 33390577  doi: 10.5543/tkda.2020.25590  Sayfalar 72 - 75

11.
Derin ven trombozuna neden olan dev femoral arter anevrizmasının kaplı stent ile tedavisi
Treatment with covered stent of giant femoral artery aneurysm causing deep vein thrombosis
Zeki Şimşek, Elnur Alizade, Ismail Balaban, Regayip Zehir, Ibrahim Akin Izgi, Selçuk Pala
PMID: 33390573  doi: 10.5543/tkda.2020.14092  Sayfalar 76 - 79

NASIL YAPALIM?
12.
Ekokardiyografi ile Libman-Sacks endokarditi nasıl teşhis edilir?
How to diagnose Libman-Sacks endocarditis with echocardiography?
Asuman Biçer, İbrahim Halil Altıparmak
PMID: 33390582  doi: 10.5543/tkda.2020.95074  Sayfalar 80 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Vegetation in the left ventricular outflow tract in the presence of a subaortic web
Ali Hosseinsabet, Shahram Momtahen, Hassan Aghajani
PMID: 33390576  doi: 10.5543/tkda.2020.23617  Sayfa 85
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

14.
Sekiz yaşında asemptomatik kız çocuğunda çift çıkışlı sağ atriyum
Double-outlet right atrium in an asymptomatic 8-year-old girl
İbrahim Cansaran Tanıdır, Betül Çınar, Alper Güzeltaş
PMID: 33390579  doi: 10.5543/tkda.2020.71733  Sayfa 86
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

DIĞER YAZILAR
15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Hakem Listesi
List of Reviewers

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale