Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atrial fibrilasyon ilişkili akut miyokart enfarktüsü ve akut mezenterik iskemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 410-413 | DOI: 10.5543/tkda.2021.96533

Atrial fibrilasyon ilişkili akut miyokart enfarktüsü ve akut mezenterik iskemi

Levent Pay, Zeynep Kolak, Bilal Çakır, Tugay Kamber, Selçuk Yazıcı
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Mezenter ve koroner arterlerde eş zamanlı atrial fibrilasyon ilişkili tromboembolizm nadir görülen bir durumdur. Bu olguda, epigastrik ağrı şikayeti ile acil servise başvuran eş zamanlı ST yükselmeli miyokart enfarktüsü ve akut mezenterik iskemi saptanan 82 yaşında erkek hasta sunuyoruz. Bu her iki arterde de senkronize trombüsün anjiografik olarak gösterildiği ilk vakadır.

Anahtar Kelimeler: Atrial Fibrilasyon, Tromboembolizm, Akut Miyokart Enfarktüsü, Akut Mezenterik İskemi

Atrial fibrillation-related acute myocardial infarction and acute mesenteric ischemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Levent Pay, Zeynep Kolak, Bilal Çakır, Tugay Kamber, Selçuk Yazıcı. Atrial fibrillation-related acute myocardial infarction and acute mesenteric ischemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 410-413

Sorumlu Yazar: Levent Pay, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale