Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ana koroner hastalığında perkütan koroner girişim: Tutarsızlıkları uzlaştırma arayışı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(1): 4-7 | DOI: 10.5543/tkda.2020.96461

Sol ana koroner hastalığında perkütan koroner girişim: Tutarsızlıkları uzlaştırma arayışı

Juan F. Iglesias, Sophie Degrauwe


Left main coronary disease percutaneous coronary intervention: The quest to reconcile the inconsistencies

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Juan F. Iglesias, Sophie Degrauwe. Left main coronary disease percutaneous coronary intervention: The quest to reconcile the inconsistencies. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(1): 4-7

Sorumlu Yazar: Juan F. Iglesias, Switzerland
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale