Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter ve pulmoner arter arasındaki fistül ile ilişkili Vieussens’ arter halkasının nadir bir anjiyografik görüntüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 78-78 | DOI: 10.5543/tkda.2017.92805

Koroner arter ve pulmoner arter arasındaki fistül ile ilişkili Vieussens’ arter halkasının nadir bir anjiyografik görüntüsü

Yakup Alsancak1, Serdal Baştuğ1, Ayşe Saatçi Yaşar1, Nihal Akar Bayram2, Engin Bozkurt2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Vieussens’ Arterial Ring, fistula, pulmoner arterA rare angiographic image of Vieussens’ arterial ring associated with coronary to pulmonary artery fistula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Alsancak, Serdal Baştuğ, Ayşe Saatçi Yaşar, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt. A rare angiographic image of Vieussens’ arterial ring associated with coronary to pulmonary artery fistula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 78-78

Sorumlu Yazar: Yakup Alsancak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale