Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aksesuar yolu bulunan geniş ölçekli bir kohortun karakteristikleri: Yirmi yılı aşkın deneyimi vurgulayan retrospektif kesitsel bir çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 456-462 | DOI: 10.5543/tkda.2021.90388

Aksesuar yolu bulunan geniş ölçekli bir kohortun karakteristikleri: Yirmi yılı aşkın deneyimi vurgulayan retrospektif kesitsel bir çalışma

Suat Görmel1, Salim Yaşar1, Serkan Asil1, Erhan Bozkurt2, Serdar Fırtına1, Hatice Tolunay1, Veysel Kutay Vurgun3, Erkan Yıldırım1, Yalçın Gökoğlan1, Barış Buğan1, Murat Çelik1, Uygar Çağdaş Yüksel1, Hasan Kutsi Kabul1, Basri Amasyalı4, Cem Barçın1, Sedat Köse3
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
3Özel Liv Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
4Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Elektrofizyolojik çalışmayı (EPS) takiben kateter ablasyonu, Atriyoventriküler Reentrant Taşikardisi (AVRT) olan hastalar için tanı ve tedavinin temel dayanağıdır ve mükemmel uzun vadeli sonuç ve düşük bir komplikasyon oranı gösterir. Çalışmamızın amacı, aksesuar yolaklı hastalardaki deneyimlerimizi değerlendirmek ve verilerimizi literatür ile karşılaştırmaktı.

YÖNTEMLER
Hastanemizde 1998-2020 yılları arasında aksesuar yol (AP) tanısı alan ve tedavisi olan 1437 hastayı dahil ettik. Tüm hastaların demografik verileri, aksesuar yolun konumu ve işlemle ilgili sonuçlar kaydedildi.

BULGULAR
1437 hastanın 1299’u (%90.4) erkekti ve çalışma popülasyonun ortalama yaşı 26.67 idi. 1418 AP’nin lokasyonu; sol serbest duvar boyunca (647 hasta, %45.6), posteroseptal bölgede (366 hasta, %25.3), anteroseptal bölgede (290 hasta, %20.4) ve sağ serbest duvar boyunca (115 hasta, %8.1) idi. İkinci AP var olma oranı %3.0 ve AVNRT birlikte var olma oranı %2.0 idi. 55 (%3.8) hastada relaps sebebiyle tekrarlayan işlemler yapıldı. Merkezimizin toplam başarı oranı %95.5 ve toplam komplikasyon oranı %0.26 idi.

SONUÇ
Retrospektif analizimizin ışığında elektrofizyolojik çalışma, risk sınıflandırması ve tıbbi karar amacıyla askeri personel gibi yüksek riskli hasta grupları için AVRT gibi aritmilerin tanı ve yönetiminde oldukça işlevsel bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: aksesuar yolak, preeksitasyon, supraventriküler taşikardi

Characteristics of a large-scale cohort with accessory pathway(s): A cross-sectional retrospective study highlighting over a twenty-year experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Suat Görmel, Salim Yaşar, Serkan Asil, Erhan Bozkurt, Serdar Fırtına, Hatice Tolunay, Veysel Kutay Vurgun, Erkan Yıldırım, Yalçın Gökoğlan, Barış Buğan, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Hasan Kutsi Kabul, Basri Amasyalı, Cem Barçın, Sedat Köse. Characteristics of a large-scale cohort with accessory pathway(s): A cross-sectional retrospective study highlighting over a twenty-year experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 456-462

Sorumlu Yazar: Suat Görmel, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale