Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 41-95

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Kılavuzu


Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2008 ESC Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 41-95
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale